Czy jeszcze w tym roku zniknie kostka brukowa z drogi krajowej nr 35?

Po przeprowadzonym kilka lat temu generalnym remoncie drogi krajowej nr 35, wydawało się, że jej wybrukowany odcinek od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Mickiewicza w kierunku Golińska, również szybko zostanie poddany przebudowie, a kostkę brukową zastąpi nawierzchnia bitumiczna. Stało się jednak inaczej i do dnia dzisiejszego ten fragment drogi krajowej w dalszym ciągu nie został przebudowany.

Cieszy zatem, iż 20 sierpnia br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłosiła – kolejny już - przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 35 w Mieroszowie na odcinku od km 3+300 do km 3+749, czyli od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Mickiewicza w kierunku Golińska. 

Jak czytamy w ogłoszeniu GDDKiA [więcej] „zamówienie obejmuje przebudowę drogi wraz z wymianą nawierzchni z kostki kamiennej na bitumiczną, uwzględniając przy tym uzyskanie nośności dostosowanej do wymaganego obciążenia ruchem – 115 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i zjazdów na posesje, budowę kanału technologicznego, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.” Całkowita wartość zamówienia bez podatku VAT: 1806561,15 złotych. Termin składania ofert upływa o godz. 9:30 w dn. 4 września br.

Zadanie – o ile znajdzie się wykonawca – planowane jest do realizacji jeszcze w tym roku, w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Czy to dobra dla nas wiadomość? Jak zawsze czekamy na Państwa opinie i komentarze...

Marcin Flieger
 

Komentarze obsługiwane przez CComment