Wystarczy tylko chcieć...

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa 31 Maja 2017 r., jednogłośnie został przyjęty projekt uchwały Nr XL/188/17 w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości położonych w Mieroszowie, autorstwa Pana Mariusza Liczbińskiego – zwycięzcy kwietniowych wyborów uzupełniających1 w okręgu nr 7.

Pana Mariusza Liczbińskiego większości z Państwa nie trzeba przedstawiać. Był jednym z najbardziej aktywnych radnych 5 kadencji (2006-2010), który dał się poznać jako młody i ambitny polityk, który jasno i wyraźnie wyraża nie tylko swoje poglądy, ale również ustala swoje cele. W wyborach samorządowych 2014 r., świadomie wystartował na stanowisko Burmistrza, nie posiłkując się jednocześnie ubieganiem o mandat radnego. Jak sam podkreśla „uznałem, że cel jest jeden – stanowisko Burmistrza”. W lutym 2017 r., żywo zaangażował się w protest przeciwko wnioskowi dotyczącemu zamknięcia Szkoły Podstawowej w Kowalowej i niesiony niemalże falą sukcesu, uzyskał mandat radnego w trakcie ostatnich wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa. Stając się radnym 7 kadencji, stał się również członkiem Klubu Radnych Niezależnych, z którego członkami walczył o szkołę w Kowalowej czy też budżet gminy. Dziś mówi otwarcie „wydaje mi się, że po to jesteśmy w tej radzie, aby nie przyklaskiwać jedynie temu co jest proponowane przez organ wykonawczy, tylko mówić o tym co nam się podoba i nie podoba, i podejmować dobre decyzje dla gminy.”

„Życzyłbym sobie, aby wszyscy radni w Radzie Miejskiej byli niezależni i podejmowali decyzje w zgodzie z własnym sumieniem i własnymi wartościami.”

Jednak bycie radnym opozycyjnym, który jak sam mówi „nie zgadza się z polityką prowadzoną przez obecnego Burmistrza w naszej gminie”, w żadnym stopniu nie przeszkadza mu w pracy na rzecz swoich wyborców. W trakcie swojej zaledwie dwumiesięcznej pracy radnego, przygotował m.in. wymieniony na wstępie projekt uchwały Nr XL/188/17 w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości położonych w Mieroszowie, dzięki której możliwe stanie się nieodpłatne przejęcie od ANR dwóch działek: 395/7 i 395/14 położonych przy ul. Sportowej w Mieroszowie z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę dojazdową. Dotychczasowa sytuacja stwarzała przez wiele lat ogromne problemy dla jej mieszkańców, gdyż prozaicznie na przykład w okresie zimowym nie było komu jej odśnieżyć. Projekt został jednogłośnie przyjęty na obradach komisji ogólnej oraz sesji Rady Miejskiej.

Lokalizacja działek

Jak więc Państwo widzą, bycie w opozycji nie musi wcale oznaczać jedynie negowania wszystkiego co możliwe, a wręcz przeciwnie nawet działając w mniejszości, dzięki dobrym pomysłom i własnej inicjatywie można działać na rzecz mieszkańców i wyborców.

Pobierz załącznik:

Komentarze obsługiwane przez CComment