Czy ja dobrze słyszę?

Słuch jako jeden ze zmysłów, zapewnia prawidłowe procesy poznawcze i społeczne człowieka. Bezpośrednio wpływa również na rozwój intelektualny. Szczególną rolę zmysł słuchu pełni u dziecka, kiedy kształtuje się dzięki niemu wiedza poznawcza, mowa i zasób słownictwa. Wady słuchu u dzieci w wieku 5-7 lat najczęściej są powodowane przez infekcje dróg oddechowych, wady wrodzone lub czynniki środowiskowe, jak np. hałas. Często nieprawidłowości nie są wykrywane przez rodziców lub opiekunów. Postępujący niedowład wpływa na rozwój i funkcjonowanie dziecka w środowisku. Dzieciom częściej jest wstyd, że nie słyszą i z tego powodu zamykają się w sobie.

Aby zapobiegać tego typu sytuacjom zwróziliśmy się do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeprowadzenie  przesiewowego badania słuchu u dzieci oddziału przedszkolnego oraz klasy I. 

Dziękujemy Pani Annie Sobeckiej, pracownikowi PPPP w Wałbrzychu, za fachowe przeprowadzenie badania wśród naszych uczniów.

PSP w Kowalowej