Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

Światełko dla tych, którzy odeszli... Pamiętamy o nich!

Fot. PSP w Kowalowej