Pasowanie na Pierwszaka

22 października w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej przyjęto uczniów klasy pierwszej. Po wzruszającym przemówieniu pani dyrektor Danuty Wypych do przybyłych na uroczystość rodziców, dziadków i uczniów, pierwszaki wystąpiły w krótkim programie artystycznym pod okiem wychowawczyni.

Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania i wręczyła uczniom piękne pamiątkowe dyplomy oraz prezenty ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

PSP w Kowalowej