Wycieczka do oczyszczalni ścieków

Dnia 11 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach przyrodniczych w ramach projektu ,,Otwarci na jutro'' byli na wycieczce w oczyszczalni ścieków w Golińsku. Wyjazd poprzedzony był cyklem zajęć i zabaw związanych tematycznie z wodą. Dzieci zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Poznały też przyczyny zanieczyszczeń  i ich skutki.

Uczyły się także jak można oszczędzać wodę i poznały sposoby jej oczyszczania. Uwieńczeniem zajęć była wycieczka do oczyszczalni ścieków w naszej okolicy. W czasie pobytu w oczyszczalni dzieci dowiedziały się o sposobach oczyszczania wody, poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii.

Uczniowie mieli okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.

PSP w Kowalowej