XVII Gminny Sejmik Ekologiczny. Ratujmy pszczoły!

Dnia 21.05.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku odbył się finał XVII Gminnego Sejmiku Ekologicznego Szkół Podstawowych  pod hasłem „PSZCZOŁY - DOBRO DLA ŚRODOWISKA, DOBRO DLA CZŁOWIEKA, DOBRO DLA ŚWIATA”. Uczniowie uczestniczyli w konkursach, którychcelem było poznanie znaczenia pszczół w przyrodzie, zagrożenia i przyczyny spadku ich liczebności oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i organizmy w nim żyjące. W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem.

Zwycięzcy konkursów:

1Test wiedzy pt: „Pszczoły- najważniejsze owady swiata bez nich nie przetrwamy” dla klas VI-VIII
I miejsce -  Maria Wyszowska  kl. VIII
II miejsce - Sandra Hekawe  kl. VII
IIImiejsce - Amelia Paulińska kl.VI

2. Konkurs plastyczny pt: „Mała pszczoła wiele zdoła” dla klas I-III
I miejsce - Wiktoria Rejkowicz kl. II
II miejsce - Julia Siemasz kl. I
IIImiejsce - Wiktor Pilarski kl. II

3. Konkurs literacki pt: „ W imieniu pszczół” dla klas IV-V
I miejsce - Michał Dubicki kl. V
II miejsce - Michalina Kamińska kl. IV
III miejsce - Rafał Rużak kl. V

4. Prezentacja multimedialna pt: „ Jakie są przyczyny i konsekwencje masowego wymierania pszczół i jak temu zaradzić”
I miejsce - Natalia Radzik kl.VI
II miejsce - Amelia Burnat kl.V
III miejsce - Filip Maślankiewicz kl.VII 

Po zakończeniu części oficjalnej - wręczeniu nagród i poczęstunku, uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z panią pszczelarz. Celem spotkania było podkreślenie znaczenia pszczół oraz konieczności ochrony tych owadów. Pszczołom zagrażają bakterie, wirusy, pasożyty, pestycydy stosowane w rolnictwie, zmiany środowiskowe, a także rosnące skażenie środowiska. Wiele danych wskazuje na to, że produkty pszczele wywierają korzystny wpływ na zdrowie. Dlatego bardzo istotne jest uświadamianie (edukowanie) społeczeństwa, w tym najmłodszych, że tak naprawdę, by pomóc pszczołom wystarczy dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Pani pszczelarz opowiadała na temat pszczół a także produkowanego przez nie miodu przedstawiła nam wiele bardzo cennych informacji. Na spotkanie przywiozła różne akcesoria pszczelarskie, ilustracje oraz żywe okazy. Opowiadała  o tym, jak wygląda życie w ulu oraz o tym, jaka panuje w nim hierarchia. Przedstawiła zdrowotne właściwości miodu, propolisu i pyłku kwiatowego. Zapoznała wszystkich również z budową ula. Uczniowie mogli zobaczyć prawdziwe pszczoły z bardzo bliska, a także spróbować pysznego miodu i pyłku kwiatowego. Miłą atrakcją było również wykonanie pod koniec zajęć świecy z wosku pszczelego. Na koniec każdy z uczniów dostał certyfikatuczestnictwa w zajęciach.

Wszyscy uczniowie jednogłośnie orzekli, że spotkanie było bardzo ciekawe i na pewno na długo zapamiętają taką „żywą lekcję przyrody”.

Agata Gierczak
PSP w Kowalowej

 

Komentarze obsługiwane przez CComment