16 nauczycieli z PSP w Mieroszowie rozpoczęło strajk!

Brak wczorajszego porozumienia „ostatniej szansy” pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem skutkuje rozpoczęciem w dniu dzisiejszym (8 kwietnia br.) ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Jak już Państwa informowaliśmy w gminie Mieroszów jedynie referendum wśród kadry Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie podjęło decyzję o przystąpieniu do akcji protestacyjnej i w dniu dzisiejszym 16 z 30 zatrudnionych w PSP w Mieroszowie nauczycieli (53%) podjęło decyzję o rozpoczęciu strajku... 

Jak informuje nas Dyrektor PSP w Mieroszowie pani Elżbieta Urbanik, pomimo rozpoczętej przez 16 nauczycieli akcji protestacyjnej „dzieci mają zapewnioną opiekę i szkoła jest bezpieczna”. Jak się również dowiadujemy, na dzień dzisiejszy w PSP w Mieroszowie nie ma ryzyka związanego z nieprzystąpieniem uczniów klas VIII oraz Gimnazjum do egzaminów końcowych, zatem uczniowie PSP w Mieroszowie oraz ich rodzice mogą spać dziś spokojnie...

Marcin Flieger