350 tys. na prace remontowe koryta Ścinawki

O katastrofalnym stanie koryta Ścinawki pisaliśmy Państwu nie jednokrotnie. Trzymetrowe samosiejki czy podmyte mury oporowe to niestety smutna rzeczywistość. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Kłodzku od lat zasłania się niewystarczającymi środkami finansowymi pomimo jak sami podkreślają konieczności systematycznego dokonywania prac utrzymaniowych na administrowanych przez nich ciekach wodnych.

Z całą pewnością Wody Polskie nie są łatwym partnerem w rozmowach, a ich dotychczasowe zaangażowanie można określić jako stanowczo niewystarczające. Dlatego z całą pewnością cieszy fakt, iż dzięki naciskom i zainteresowaniu problemem Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, koszt planowanych w tym roku do wykonania na terenie gminy Mieroszów przez Wody Polskie prac, wynosi 350 tys. złotych – tj. niemalże trzykrotnie więcej niż w roku 2018.

W odpowiedzi jakie Wody Polskie udzieliły Burmistrzowi sprecyzowane są trzy planowane do wykonania w tym roku zadania:
- w zakresie remontu istniejących umocnień oraz udrożnienia koryta na długości ok. 500 mb na wysokości zakładu Camela i powyżej na terenie Mieroszowa,
- wykonanie udrożnienia na długości ok. 200 mb oraz remontu umocnień koryta rzeki Ścinawki w miejscowości Unisław Śląski na wysokości posesji nr 20,
- a także nieduże udrożnienia koryta rzeki Ścinawki w miejscowości Golińsk, w obrębie istniejących jazów.

Oczywiście jest to zaledwie kropla w „rzece” potrzeb, jednak mamy nadzieję, że dalsze rozmowy pozwolą doprowadzić koryto Ścinawki do stanu który nie będzie powodował zagrożenia w przypadku podniesienia stanu wody.

MF