Burmistrz otrzymał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium!
fot. archiwum

Burmistrz otrzymał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium!

W dniu wczorajszym 27 czerwca br., podczas Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński otrzymał jednogłośnie 15-głosami „za” wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2018.

- Dziękuję radnym za okazane mi zaufanie oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom oraz pracownikom: szkół, Przedszkola Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz ZGKiM za okazaną pomoc i współpracę. Dziękuję również radnym minionej kadencji, którzy do września ubiegłego roku pracowali nad budżetem naszej gminy – podkreślił Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

Gratulujemy!

Marcin Flieger