Coraz bliżej do zakończenia budowy parkingu

Budowa nowego parkingu przy ul. Nad Potokiem wkroczyła w kolejny etap. W dniu dzisiejszym (14 grudnia br.) została położona druga, ścieralna warstwa masy bitumicznej, tym samym wraz z nowym tygodniem powinny zakończyć się utrudnienia związane z ruchem pojazdów i pieszych w rejonie ul. Nad Potokiem.

Do końca miesiąca grudnia br., planowane jest zakończenie prac.

MF