Czy jeszcze ktoś ufa Burmistrzowi Marcinowi Raczyńskiemu?

W ubiegłą środę, 5 września br., odbyła się kontynuacja, przerwanej 29 sierpnia br. Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa, która w sposób dobitny pokazała, że prawie nikt spośród radnych nie ufa już dziś słownym zapewnieniom Burmistrza Marcina Raczyńskiego.

Ponad dwie godziny trwała zażarta dyskusja w punkcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na rok 2018, czy też właściwie wprowadzeniu przez Burmistrza do załącznika inwestycyjnego nowego zadania pn.: poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości w Unisławiu Śląskim, za kwotę 40 tysięcy złotych.  Burmistrz oznajmił, iż dysponuje całą dokumentacją wykonawczą nowego zadania jednak nie uważał za stosowne przedstawić ją wnioskującym oto radnym. 

Burzliwą polemikę Burmistrza, radnych oraz przybyłych na Sesję mieszkańców Unisławia Śląskiego zakończył dopiero przysłowiowy „telefon do przyjaciela”, po którym przystąpiono ostatecznie do głosowania, przyjmując niemalże jednogłośnie (1 głos wstrzymujący) uchwałę Nr LVIII/277/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na rok 2018, który po zmianach wynosi:
- plan dochodów: 33.508.517,45 zł,
- plan wydatków: 34.916.017,87 zł,
- deficyt budżetowy: -1.407.500,42 zł,
- przychody: 2.386.504,42 zł,
- rozchody: 979.004 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w uzasadnieniu do uchwały, które wraz z uchwałą udostępniamy Państwu do pobrania. Zapraszamy Państwa również do obejrzenia naszej fotogalerii z tej jakże burzliwej sesji Rady Miejskiej, której pełny zapis audio znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Miejskiego: https://bip.mieroszow.pl/rada-miejska-mieroszowa/48-nagrania-z-sesji-rady.

Marcin Flieger