Dawni uczniowie odwiedzili PSP w Mieroszowie

W środę - 20 września br. - Publiczną Szkołę Podstawową w Mieroszowie odwiedzili jej dawni uczniowie, urodzeni jeszcze w przedwojennym Friedland`zie. W trakcie wizyty spotkali się z Panią Dyrektor Elżbietą Urbanik oraz odwiedzili swoje dawne klasy, gdzie czekało na nich gorące powitanie i krótkie występy uczniów klas III A, III B oraz III C.

Dawni uczniowie przed wejściem do PSP w Mieroszowie

Nie była to ich pierwsza i jednocześnie ostatnia wizyta. Jak zapowiedzieli, przyjadą tu również za rok, aby w pełni zobaczyć efekt termomodernizacji PSP w Mieroszowie. W spotkania uczestniczył również Pan Dariusz Szmulik – radny Rady Miejskiej w Mieroszowie oraz Paweł Grzeszczak - nauczyciel języka niemieckiego oraz koordynator polsko-niemieckich spotkań. Po krótkim spotkaniu w mieroszowskiej szkole jej dawni uczniowie, udali się do Urzędu Miejskiego na spotkanie z Burmistrzem Gminy Mieroszów.

Marcin Flieger