Dodatkowe połączenia kolejowe Mieroszów-Adršpach już coraz bliżej!

We wtorek, 2 kwietnia br., Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński gościł w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie pana Patryka Wilda - Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, pana Czesława Kręcichwosta Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Glacensis oraz pana Pavla Hečko Starostę Meziměstí. 

Było to już kolejne spotkanie przedstawicieli polskich i czeskich władz samorządowych w sprawie uruchomienia przygranicznego transportu kolejowego i budowy parkingu przesiadkowego przy ul. Dworcowej w celu zmniejszenia natężenia ruchu przede wszystkim w rejonie ul. Kwiatowej oraz na parkingach Skalnego Miasta w Adršpach, które jak wiemy bardzo często przeżywają prawdziwe oblężenie, a czeska Policja zmuszona jest do zamykania przejścia turystycznego na Kwiatowej.

Dzięki podjętym z inicjatywy Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego działaniom, już najprawdopodobniej w tym sezonie turystycznym od maja do września, zostaną uruchomione dodatkowe 3 kursy pociągów pomiędzy Mieroszowem a Adršpach.

Zatem już w tym sezonie będzie dostępnych w weekendy od maja do września 7 kursów w kierunku Skalnego Miasta, w tym aż 4 z Wrocławia.

Marcin Flieger