Druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Mieroszów

Frekwencja wyborcza w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła w gminie Mieroszów 60,07% i była nieco tylko niższa od średniej całego powiatu wałbrzyskiego, w którym wyniosła 62,22%. Dla przypomnienia w I turze frekwencja wyniosła w gminie Mieroszów 56,08%, a w powiecie wałbrzyskim 58,6%.

W gminie Mieroszów, w przeciwieństwie do całego kraju, zdecydowanie zwyciężył Rafał Trzaskowski zdobywając ponad 56% głosów. W całym kraju zwycięża Prezydent Andrzej Duda zdobywając 51,03% glosów, przy frekwencji 68,18%.
 

FREKWENCJA

Tabela 1: Frekwencja wśród gmin powiatu wałbrzyskiego (

Gmina

Frekwencja

miasto Boguszów-Gorce

56,35%

gmina Czarny Bór

68,56%

gmina Głuszyca

59,96%

miasto Jedlina-Zdrój

65,00%

gmina Mieroszów

60,07%

gmina Stare Bogaczowice

66,45%

miasto Szczawno-Zdrój

71,83%

gmina Walim

62,58%

Na terenie naszej gminy, najwyższą frekwencję odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Unisławiu Śląskim, gdzie wyniosła ona 67,57%! Brawo Unisław Śląski!!!

Tabela nr 2: Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. w gminie Mieroszów (

Frekwencja
1 577 336 2 338 337 58,58%
2 619 340 2 342 336 55,25%
3 602 366 0 366 359 60,80%
4 680 432 0 432 428 63,53%
5 810 455 3 458 457 56,54%
6 627 365 1 366 364 58,37%
7 629 423 2 425 422 67,57%
8 585 392 1 393 392 67,18%
9 103 23 0 23 22 22,33%
  3 132 11 3 143 3 117  60,07%

 

WYNIKI GŁOSOWANIA W DRUGIEJ TURZE


Tabela 3: Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. w gminie Mieroszów (

Kandydat ( Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów
DUDA Andrzej Sebastian 1368 (1105 w I turze) 43,89%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1749 (1119 w I turze) 56,11%
RAZEM:  3117  

W powiecie wałbrzyskim zwycięża z poparciem 57,92% Rafał Trzaskowski (woj. dolnośląskie 55,39%).
 

ANDRZEJ DUDA


Tabela 4: Wyniki Andrzeja Dudy w obwodowych komisjach wyborczych gminy Mieroszów w drugiej turze wyborów Prezydenckich 2020 r. (

Numer komisji Siedziba Liczba głosów na kandydata Liczba głosów ważnych Procent głosów na kandydata
1 Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Stefana Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów 170 337

50,45%

2 Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Stefana Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów 157 336

46,73%

3 Przedszkole Miejskie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów 162 359

45,13%

4 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 19, 58-350 Mieroszów 188 428

43,93%

5 Sala Sportowa, ul. Hoża 4, 58-350 Mieroszów 236 457

51,64%

6 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kowalowa ul. Wałbrzyska 38, 58-350 Mieroszów 153 364

42,03%

7 Świetlica sołecka, Unisław Śląski 13, 58-350 Mieroszów 168 422

39,81%

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka, Sokołowsko ul. Unisławska 4, 58-350 Mieroszów 115 392

29,34%

9 Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej "Biały Orzeł", ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko 19 22

86,36%

Razem:  1 368 3 117

43,89%


Tabela 5: Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej (

Siedziba Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych Liczba głosów ważnych Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
miasto 3 915 2 294 2 281 1 066

46,73%

wieś 1 317 838 836 302

36,12%

Razem 5 232 3 132 3 117 1 368

43,89%

 

RAFAŁ TRZASKOWSKI


Tabela 6: Wyniki Rafała Trzaskowskiego w obwodowych komisjach wyborczych gminy Mieroszów w drugiej turze wyborów Prezydenckich 2020 r. (

Numer komisji Siedziba Liczba głosów na kandydata Liczba głosów ważnych Procent głosów na kandydata
1 Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Stefana Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów 167 337

49,55%

2 Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Stefana Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów 179 336

53,27%

3 Przedszkole Miejskie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów 197 359

54,87%

4 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 19, 58-350 Mieroszów 240 428

56,07%

5 Sala Sportowa, ul. Hoża 4, 58-350 Mieroszów 221 457

48,36%

6 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kowalowa ul. Wałbrzyska 38, 58-350 Mieroszów 211 364

57,97%

7 Świetlica sołecka, Unisław Śląski 13, 58-350 Mieroszów 254 422

60,19%

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka, Sokołowsko ul. Unisławska 4, 58-350 Mieroszów 277 392

70,66%

9 Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej "Biały Orzeł", ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko 3 22

13,64%

Razem:  1 749 3 117

56,11%

 

Tabela 7: Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej (

Siedziba Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych Liczba głosów ważnych Liczba głosów na kandydata Procent głosów na kandydata
miasto 3 915 2 294 2 281 1 215

53,27%

wieś 1 317 838 836 534

63,88%

Razem 5 232 3 132 3 117 1 749

56,11%

Wszystkie wyniki w oparciu o oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/ - dostęp 13-15 lipca 2020 r.).

sporządził Marcin Flieger

Komentarze obsługiwane przez CComment