II Marsz Kapeluszowy

W piątek, 13 września br., w mieroszowskim rynku rozpoczał się II Marsz Kapeluszowy, w którym uczestniczyło ponad 80 mieszkańców naszej gminy. Barwny i rozśpiewany korowód, na którego czele stał Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński przeszedł z Placu Niepodległości na ul. Mickiewicza aby następnie z ul. Słowackiego skierować się ulicą Żeromskiego na salę im. Włodka Szomańskiego, na której to odbył się II Bal Kapeluszowy będący zwieńczeniem całej imprezy.

Uczestnicy II Marszu Kapeluszowego (fot. Marcin Flieger)

W trakcie uroczystości odbył się oczywiście konkurs na najpiękniejszy kapelusz i choć wybór był bardzo trudny to jednak Jury udało się dokonać trudnej oceny wszystkich kapeluszy i wręczyć nagrody zwycięzcom oraz wyróżnionym w konkursie. 

Bal Kapeluszowy stał się także wyśmienitą okazją do posumowania projektu „Międzypokoleniowe Eco – mieszkańcy aktywni ekologicznie i turystycznie”, który jest realizowany od maja do października br. przez mieroszowską fundację „Spectra” przy współudziale OPS w Mieroszowie. Projekt zakładał zwiększenie świadomości ekologicznej i kulturowej  grupy 40 mieszkańców Gminy Mieroszów.

„Starszych i młodszych mieszkańców chcemy uczulić na dostrzeganie zmian, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych w swoim środowisku życia i otaczającej przyrodzie związanych z ekologią i recyklingiem. Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie wody w życiu człowieka w myśl zasady, że „bez wody nie ma życia” oraz na zmiany zachodzące w środowisku spowodowane szkodliwą działalnością człowieka. Wskazujemy kierunki ekologicznego zagospodarowywania odpadów i umożliwienie tworzenia „dzieł sztuki pożytecznej” z recyklingu oraz również nawyki „mądrego” korzystania z zasobów przyrody, uznając, że sprawy ochrony środowiska są ważne dla życia przyszłych pokoleń” - podkreśliła znana nam wszystkim doskonale pani Elżbieta Buziewicz w imieniu fundacji „Spectra”.

Kompleksowy program dla uczestników projektu obejmował:
- „Zielone ECO podróże" - wizyta studyjna do Hydropolis we Wrocławiu.
- „Dźwiękospacery” - warsztaty zabawy z dźwiękiem. Warsztat-spacer dźwiękowy zwany spacerem ze słuchaniem badający środowisko akustyczne człowieka wraz z całym jego kontekstem.
- Warsztaty artystyczne „Twórcze ECO” - warsztaty twórcze z podstaw recyklingu. W ramach projektu powstały rzeczy użytkowe np. lampy, szkatułki.
- Warsztaty ogrodnicze w „Bajkowym Ogrodzie”.

W Sali im. Włodka Szomańskiego zostały zaprezentowane również przepiękne Anioły, które powstały w ramach warsztatów rękodzielniczych pod czujnym i bacznym okiem instruktorki a jednocześnie znanej nam również doskonale artystki pani Katarzyny Kunickiej-Burnat w ramach projektu „Sielsko Anielsko – senioralne warsztaty kulturowe” organizowanego przez fundację „Spectra” przy współudziale OPS w Mieroszowie.

Warto tu również przypomnieć, iż pomysłodawcą Marszu Kapeluszowego na terenie naszej Gminy jest Alicja Wioletta Tempes - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, organizator społeczności lokalnej oraz koordynator działania gminnych Klubów Seniora. Pomysł takiego działania został zapożyczony z gmin woj. mazowieckiego i zmodyfikowany do potrzeb naszej społeczności.

Pierwszy „Marsz kapeluszowy” w 2018 roku został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców i uczestniczyło w nim ok. 40 osób, które występowały w artystycznie stworzonych przez siebie kapeluszach, będących prawdziwymi dziełami sztuki i fantazji osób je tworzących. W tegorocznym marszu kapeluszowym uczestniczyło już ponad 80 osób, dlatego też można domniemywać, że wesołe, kolorowe i uśmiechnięte marsze staną się naszą kolejną gminną tradycją. 

Pani Alicja Wioletta Tempes to osoba znana i ceniona w środowisku senioralnym naszej gminy, gdyż już od 2006 roku prowadzi i koordynuje działania Klubów Seniora, aktywizuje środowisko lokalne, udziela wsparcia i pomocy w realizacji działań na rzecz seniorów. Osoba ta inicjuje też samodzielnie i realizuje wspólnie z seniorami - członkami Klubów Seniora, wiele działań typu imprezy okolicznościowe np. spotkania rocznicowe, wycieczki, rajdy, spotkania integracyjne, współpracując w tej kwestii nie tylko z seniorami, ale też z organizacjami NGO i jednostkami gminnymi. Jest osobą bardzo uważną i uczuloną na sprawy seniorów i osób niepełnosprawnych, oddaną im całym sercem. Co deklarują sami seniorzy rozpytywani o osobę pani Wioletty Tempes, jest  lubiana i popularna w środowisku naszych seniorów, którzy bardzo cenią  ją za starania i serce jakie wkłada w codzienną pomoc dla nich i starania jakie czyni aby umilić im „jesień życia”.

Należy także wspomnieć, iż w roku 2014 Wioletta Tempes została lauereatką VIII edycji konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, którego pomysłodawcą jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, między innymi za działania na rzecz seniorów realizowane wspólnie z Fundacją. Od roku 2010 Wioleta Tempes współpracuje jako wolontariusz z Fundacją „Spektra” z Mieroszowa, gdzie brała udział w realizacji prawie wszystkich lokalnych projektów.

Wieloletnia współpraca pani Elżbiety Buziewicz (Fundacja Spectra) oraz Alicji Wioletty Tempes (OPS Mieroszów) daje mieszkańcom naszej gminy wiele ciekawych i atrakcyjnych projektów (fot. Marcin Flieger)

Fundacja „Spektra” powstała w grudniu 2008 r., jako kolejna orgnizacja NGO działająca na terenie Gminy Mieroszów. Jednym z celów statutowych Fundacji jest aktywizacja społeczności lokalnej, m.in. w sferze działalności dla różnych grup społecznych, między innymi: osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, grup doznających wykluczenia społecznego. Fundacja  działa  głównie w zakresie promocji i ochrony zdrowia, kultury, ekologii. turystyki, aktywizacji zawodowej, sportu, przemocy, edukacji i innych.

Działania Fundacji skupiają się głównie na pracy z grupami wymagającymi szczególnego wsparcia - z seniorami, niepełnosprawnymi i dziećmi, bezrobotnymi. Im też dedykowane były najważniejsze zadania w sferze kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej. Fundacja prowadziła działania w Klubach Seniora w Mieroszowie i Unisławiu Śląskim, działania aktywizacji międzypokoleniowej oraz szereg imprez wewnętrznych integrujących lokalną społeczność oraz na zewnątrz  z mieszkańcami z innych powiatów. W partnerstwach z innymi NGO czy jednostkami gminnymi, głównie z OPS w Mieroszowie zrealizowała szereg lokalnych projektów, prowadziła  akcje i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców gminy (Wigilia, Dzień Dziecka, festyny i imprezy lokalne). We współpracy z Fundacją „Razem” w Wałbrzychu zorganizowała zajęcia typu świetlicowego dla młodszych mieszkańców gminy Mieroszów.

Fundacja „Spektra” jest jedną z najbardziej aktywnie działających organizacji NGO na terenie Gminy Mieroszów, która od początku swojego działania zrealizowała samodzielnie lub w partnerstwie łącznie 44 projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych (Powiatu Wałbrzyskiego, Fundacji Dzieci Niczyje, Kwiatu Lnu oraz oczywiście Gminy Mieroszów) w tym także projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Najwięcej realizowanych przez fundację „Spectra" projektów dotyczyło seniorów oraz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy i dla nich to Fundacja  „Spektra” „zrealizowała 30 projektów na kwotę łączną ok.169 000 zł.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia naszej fotorelacji z II Marszu Kapeluszowego i jednocześnie mamy nadzieję, że zaprezentowane zdjęcia dadzą Państwu inspirację do przyszłorocznego III już Marszu Kapeluszowego na który już dziś bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy!

Marcin Flieger

UWAGA! Osoby zainteresowane odbitkami zdjęć, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 516 788 266.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment