Inwestycja wyczekiwana przez lata czyli przebudowa ul. Wysokiej

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że końcówka kadencji Burmistrza Marcina Raczyńskiego obfituje w remonty dróg gminnych oraz inwestycji w infrastrukturę drogową. Nie tak dawno opisywaliśmy Państwu chociażby planowaną przebudowę ul. Reymonta oraz już prawie ukończony remont ul. Unisławskiej w Sokołowsku czy też budowę nowego parkingu Park & Ride przy ul. Nad Potokiem w Mieroszowie, a planowanych remontów dróg na terenie naszej gminy jest znacznie więcej…

Mieszkańcy ul. Wysokiej od wielu już lat zabiegali o remont swej ulicy. Niestety z mizernym rezultatem… Za kilkunastu lat kadencji Andrzeja Laszkiewicza udało się oczywiście doprowadzić do remontu kilka dróg m.in. ulicę Ogrodową oraz Podgórze, jednak nikt wówczas nawet słowem nie wspominał o remoncie ul. Wysokiej, która przy każdych większych opadach deszczu jest niemalże „zmywana z powierzchni” i zamienia się w jeden wartki strumień, powodując wiele szkód dla mieszkańców nie tylko ul. Wysokiej ale również ul. Powstańców oraz dzisiejszej ul. Mikołaja Kopernika.

Rozpoczęta przed rokiem przebudowa ul. Wysokiej została zatem powitana przez mieszkańców owacyjnie. Czy również dziś, mieszkańcy są równie zadowoleni z przebiegu remontu ul. Wysokiej? Czy ich marzenia i nadzieje, związane z tą długo wyczekiwaną przebudową, się ziściły? Czy wręcz przeciwnie? 

Niemalże miesiąc temu, mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu Facebook Burmistrza Gminy Mieroszów Marcina Raczyńskiego „Trwają prace związane z przebudową ul. Wysokiej w Mieroszowie. Już niebawem pojawi się tam asfalt”, czy zatem miesiąc później inwestycja jest już niemalże ukończona?

- „Jeszcze w zeszłym roku mieszkańcy tej ulicy nie wierzyli, że tak duża inwestycja będzie zrealizowana do końca kadencji. Udowadniamy jednak, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe.” – pisze Burmistrz Raczyński. Czy jednak faktycznie jest się czym chwalić? Pierwszy ukończony już w ub. roku fragment ul. Wysokiej wcale nie wygląda jak ukończona inwestycja. Wjazd od strony ul. Mikołaja Kopernika w dalszym ciągu odbywa się przez granitowy krawężnik… Ulica niemalże przez cały rok pokryta jest naniesionym przez deszczówkę żwirem i wymytą ze skarp ziemią… Czy zatem inwestycja jest już niemalże ukończona?

Pytanie wydawać by się mogło błahe, skłania jednak do refleksji i przyjrzenia się postępowi prac… Jak mogą Państwo zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii przy ul. Wysokiej brak jest nie tylko krawężników, czy też murków oporowych (poza kilkumetrowym fragmentem widocznym na zdjęciach), ale co najważniejsze w żaden sposób nie została rozwiązana kwestia odprowadzania wody po opadach atmosferycznych. Brak jest nie tylko nawet szczątkowej kanalizacji burzowej, ale nawet betonowych koryt, które bardzo często stosuje się przy budowie dróg do odprowadzania deszczówki, której w przypadku ul. Wysokiej i sąsiedztwa z masywem Lesistej, nigdy w porze opadów nie brakuje… Czy zatem inwestycja jest wciąż w fazie prac ziemnych czy oczekuje już jedynie na „wylanie” asfaltu? Jak zatem interpretować dziś słowa Burmistrza Marcina Raczyńskiego sprzed dwóch lat, gdy pisał wówczas „(…) aby uzyskać zadowalający stan drogi (ul. Wysokiej – dop. red.), konieczne jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych (ukierunkowanie i odprowadzenie) oraz wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni (…)”1. Jak zatem dziś, niemalże w przeddzień zakończenia inwestycji została uporządkowana gospodarka wód opadowych? Czy pan Burmistrz odpowie nam na to pytanie?

 

Na dzień dzisiejszy, pozwolimy sobie zakończyć słowami Burmistrza „Droga gminna otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 mln 642 tys. złotych. Całość inwestycji na kwotę ponad 2 mln zł zostanie zrealizowana do jesieni.

* * *

Jak zawsze czekamy na Państwa opinie i komentarze. Jeżeli chcą Państwo porozmawiać o przebudowie ul. Wysokiej, zapraszamy również do kontaktu e-mailowego oraz telefonicznego. Gwarantujemy Państwu 100% anonimowość.

Marcin Flieger

 

1 - Odpowiedź Burmistrza Gminy Mieroszów Marcina Raczyńskiego z dn. 2 sierpnia 2016 r. na interpelację dot. remontu nawierzchni ul. Wysokiej