Burmistrz i Prezes ZGKiM łamią prawo? Czy nie?
Prezes ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. Pan Zbigniew Rybczyński w trakcie wystąpienia w trakcie lipcowej komisji ogólnej RM Mieroszowa

Burmistrz i Prezes ZGKiM łamią prawo? Czy nie?

Na przestrzeni ostatnich tygodni Rada Nadzorcza ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, stanowiska zajmowanego w dalszym ciągu przez Pana Zbigniewa Rybczyńskiego. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie złożona miesiąc wcześniej przez Klub Radnych „Niezależni” interpelacja w sprawie łamania przez Burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego oraz Prezesa Zarządu ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. Zbigniewa Rybczyńskiego zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W interpelacji złożonej 31 Maja 2017 r. czytamy „Pan Zbigniew Rybczyński zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu ZGKIM Mieroszów Sp. z o.o. w swoich oświadczeniach majątkowych składanych w momencie rozpoczęcia pełnienia funkcji jak i za rok 2015 wykazuje, że posiada 25 udziałów co stanowi 25% kapitału zakładowego w Magurka Sp. z o.o. Jest to ewidentne naruszenie prawa, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne stanowi podstawę̨ do odwołania ze stanowiska”.

Fragment oświadczenia majątkowego złożonego w momencie rozpoczęcia pełnienia funkcji Prezesa ZGKiM przez Pana Zbigniewa Rybczyńskiego (źródło: BIP Mieroszów)

Radni Klubu Radnych "Niezależni", zwrócili się również do Burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego, o udzielenie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:
1. Dlaczego do tej pory nie zastosował się̨ Pan do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne?
2. Dlaczego nie stosując zapisów ustawy nie chroni Pan we właściwy sposób interesów Gminy Mieroszów i spółki komunalnej jaką jest ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. ?

W odpowiedzi z dn. 21 Czerwca 2017 r. Burmistrz Mieroszowa Pan Marcin Raczyński pisze „informuję, że do tej pory żaden z organów, instytucji (Rada Nadzorcza, Urząd Skarbowy) nie podniósł przedmiotowej kwestii. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej prowadzone są czynności mające wyjaśnić́ zaistniałą sytuację w razie konieczności dostosowania do istniejących przepisów prawa.

Kilka dni później na stronie BIP Gminy Mieroszów pojawia się ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. Składanie dokumentów - jak czytamy w ogłoszeniu - upłynęło 19 Lipca 2017 r.

Burmistrz Mieroszowa Pan Marcin Raczyński w trakcie obrad lipcowej komisji ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa (Fot. Marcin Flieger)

Temat powrócił w trakcie prac komisji ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa w dn. 27 Lipca 2017 r., gdy Radna Justyna Pichowicz zapytała Burmistrza czy konkurs na stanowisko Prezesa ZGKiM w Mieroszowie jest konsekwencją ostatniej interpelacji? „Nie proszę Państwa – odpowiedział Burmistrz – Prezes, gdyby to było prawdą (…), musiałby przestać być Prezesem do końca czerwca. W chwili obecnej Prezes jest dalej na stanowisku i pełni swoje funkcje”. „To skąd zatem ogłoszenie o naborze?” – zapytała raz jeszcze Radna Justyna Pichowicz – „Szanowna Pani. Dlatego, że czasami Prezesi zmieniają się w spółkach. Mają np. inne propozycje (…) Przyczyny na pewno nie są takie, że ja jestem niezadowolony z pracy Pana Prezesa. (…) Z tego co Pan Prezes zrobił dla gminy Mieroszów w tym momencie, jeżeli chodzi o zdiagnozowanie przyczyn, które trzeba wykonać, zrobienie prostych rzeczy jak mapy, gdzie przebiegają wodociągi, gdzie przebiega kanalizacja itd., ja naprawdę, jeśli chodzi o ocenę Prezesa (…) wystawię tylko i wyłącznie ocenę bardzo dobrą. (…)” – podkreślił Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.

Kto zatem ma rację w tym sporze? Czy jako mieszkańcy gminy Mieroszów doczekamy się odpowiedzi?

Tekst i foto: Marcin Flieger

 

Złożone przez Prezesa ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. oświadczenia majątkowe dostępne są na stronie BIP Mieroszów:
- za rok 2015: http://www.bip.mieroszow.pl/oswiadczenia-majatkowe/123-osoby-zarzadzajace-i-czlonkowie-organu-zarzadzajacego-gminna-osoba-prawna/679-za-rok-2015
- za rok 2016: http://www.bip.mieroszow.pl/oswiadczenia-majatkowe/123-osoby-zarzadzajace-i-czlonkowie-organu-zarzadzajacego-gminna-osoba-prawna/1085-za-rok-2016

 

Linki do artykułów wspomnianych w komentarzu Pana Mariusza Liczbińskiego:
- "Naruszyli ustawę antykorupcyjną", Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA
- "Skarbnik nie przestrzegał ustawy antykorupcyjnej", T. Brodowski, CBA

4 komentarzy

 • Zbigniew Rybczynski
  Zbigniew Rybczynski sobota, 05, sierpień 2017 11:47

  Odnosząc się do komentarzy panow Fliegera i Liczbińskiego - to panow prywatne interpretowanie zapisów ustawy i przepisów prawa w oparciu o artykuły zamieszczone w internecie .
  Tak jak informowałem decyzje dotyczące Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o konsultacje z radcą prawnm.
  Panów publicysstyczne artykuły na portalach internetowych to populistyczna retoryka majaca na celu wywołanie "taniej sensacji" i dezinformacji czytajacych.

  Odpowiedz

 • Mariusz Liczbiński
  Mariusz Liczbiński piątek, 04, sierpień 2017 16:26

  Panie prezesie zapis art. 6, na który Pan się powołuje nie dotyczy Pańskiej sytuacji. Mówi on o tym, że pełniąc już funkcję prezesa spółki komunalnej może Pan zasiadać w organach innej spółki, której właścicielem jest samorząd lub skarb państwa. Może pan pełnić takowe funkcje tylko w dwóch takich spółkach. Przepis nie znosi ograniczenia w kwestii pełnienia funkcji w organach spółek prywatnych oraz w kwestii posiadania udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego spółek prywatnych.
  Do Pana sytuacji odnosi się:

  Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub
  pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:
  5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały
  przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych
  spółek;

  Zastanawia mnie tylko czy Pan nie rozumie zapisów ustawy, czy Pan je rozumie i celowo manipuluje?

  Kilka spraw potwierdzających stanowisko z interpelacji:
  https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3703,Skarbnik-nie-przestrzegal-ustawy-antykorupcyjnej.html
  https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/2019,Naruszyli-ustawe-antykorupcyjna.html
  [działające linki powyżej, przyp. Admin]

  Nadmienię również, że w obecnej sytuacji prezes oraz burmistrz łamią prawo świadomie!

  Odpowiedz

 • Marcin Flieger
  Marcin Flieger piątek, 04, sierpień 2017 13:48

  Panie Prezesie. Dziękuję za Pana komentarz. Osobiście jednak nie uważam, aby była to "tania sensacja" i chciałbym tylko nadmienić, iż cytowany przez Pana art. 6 pkt 1 - znosi w określonych warunkach zakaz "bycia członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;". Nie ma ten przepis jednak zastosowania do Art. 4 pkt. 5, który mówi wprost iż, "osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą: posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek."
  Oczywiście to tylko moja - osobista - interpretacja wykładni prawnej. Artykuł nie jest jednak na niej bazowany, dlatego zadaję w nim pytanie "Kto zatem ma rację w tym sporze?"

  Odpowiedz

 • Zbigniew Rybczyński
  Zbigniew Rybczyński piątek, 04, sierpień 2017 11:59

  Szanowny Panie Redaktorze Portalu internetowego www. mieroszowdawniej.pl informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Art. 2. Pkt 6 dotyczy :

  „ wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne
  w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);”

  Natomiast Art. 6. 1. Znosi te ograniczenia pod określonymi warunkami.

  „Art. 6. 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6–10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.”
  Jak wynika z przytoczonych art. w/w ustawy ani Burmistrz ani Prezes ZGKiM „Mieroszów” sp z o.o. nie łamią prawa.
  Zalecam Panu jak i niektórym Radnym więcej dociekliwości i zapoznania się
  z obowiązującymi przepisami przed publikacjami artykułów wzbudzających wątpliwości i „tania sensację”
  Organem kompetentnym do udzielania informacji dotyczących Zarządu spółki i decyzji o jego składzie oraz ogłaszanych konkursów jest Rada Nadzorcza.

  Zbigniew Rybczyński

  Odpowiedz

Skomentuj

Przed dodaniem komentarza upewnij się, że podałeś swoje imię i adres e-mail. Jednak bez obaw! Nie będzie on widoczny przy Twoim komentarzu. Serwis Gmina Mieroszów Dawniej i Dziś nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez czytelników Serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy łamiących prawo, obraźliwych i wulgarnych lub zawierających treści reklamowe nie uzgodnione z administracją Serwisu.