Poranna mgła i wieczorny smog

Niemalże już od początków września br. coraz to chłodniejsze dnie i noce spowodowały, iż codziennością stały się poranne mgły. I choć ustępują one w ciągu dnia to jednak na ich miejsce pojawia się smog, który w centrum Mieroszowa stanowi bardzo poważny problem niemalże każdego wieczoru, nie tylko ze względu na ograniczenie widoczności, ale co najważniejsze ze względu na swą szkodliwość dla zdrowia mieszkańców. Bywają wieczory, gdy nie możliwym staje się otwarcie okien ze względu na unoszący się w powietrzu zapach palonych śmieci, a przejście rynkiem to nie lada wyzwanie…

Mało jednak osób wie, że spalanie śmieci nawet we własnych domowych paleniskach to wykroczenie za które grozić może mandat nawet w wysokości 500 złotych. Przepisy prawa zabraniają bezwzględnego spalania w piecach i domowych kotłowniach: wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych, zużytych opon i innych odpadów z gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, sztucznej skóry, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Problem ten nie dotyczy oczywiście jedynie gminy Mieroszów. Są jednak gminy w których z powadzeniem udaje się ograniczyć ten problem dbając nie tylko o ochronę środowiska, ale co najważniejsze o zdrowie mieszkańców, gdyż wdychanie smogu palących się śmieci prowadzi do bardzo wielu chorób i schorzeń.

Najlepszym z takich przykładów są gminy w których pracownicy urzędowych wydziałów Ochrony Środowiska wraz z funkcjonariuszami Policji prowadzą wspólne kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy - zgodnie z obowiązującym prawem - mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ukarać mandatem lub nawet skierować sprawę do sądu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sami mieszkańcy zaniepokojeni wydobywającym się z komina dymem poinformowali o tym fakcie Policję, która jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli.

Prawdziwy sezon grzewczy dopiero przed nami – nie pozwólmy, aby smog stał się naszą codziennością na kolejne długie miesiące!

Marcin Flieger

 

Podstawa prawna: Art. 379 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Art. 225 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137). Par. 1 rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93 ze zm.).

 

Skomentuj

Przed dodaniem komentarza upewnij się, że podałeś swoje imię i adres e-mail. Jednak bez obaw! Nie będzie on widoczny przy Twoim komentarzu. Serwis Gmina Mieroszów Dawniej i Dziś nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez czytelników Serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy łamiących prawo, obraźliwych i wulgarnych lub zawierających treści reklamowe nie uzgodnione z administracją Serwisu.