Jest iskierka nadziei na przywrócenie zlikwidowanego kursu 15`ki

Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa, iż Klub Radnych „Twój Mieroszów” złożył na ręce Burmistrza Marcina Raczyńskiego interpelację dotyczącą podjęcia działań dla przywrócenia zlikwidowanego od 1-go maja br., ostatniego kursu 15`ki odjeżdżającego z Wałbrzycha po godz. 22-giej. Dziś, za sprawą odpowiedzi Burmistrza powracamy do tematu, gdyż jego odpowiedź daje iskierkę nadziei na pozytywne rozwiązanie problemu wielu mieszkańców naszej gminy.

„Informuję, że w celu udzielenia odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych "Twój Mieroszów (…) z dnia 30.05.2018 t. dotyczącą podjęcia działań w sprawie dokonania zmian w rozkładzie jazdy autobusu nr 15 na trasie Wałbrzych - Mieroszów, wystąpiono do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z prośbą o przesłanie informacji z zestawieniem frekwencji osób korzystających z ostatniego kursu do Mieroszowa autobusu linii nr 15 przed zmianą rozkładu jazdy i po zmianie. Ponadto poproszono o przedstawienie kosztów uruchomienia dodatkowego kursu do Mieroszowa, który odjeżdżałby z Wałbrzycha po godz.22:00 (godzina odjazdu jak przed zmianą rozkładu)” – czytamy w odpowiedzi Burmistrza Marcina Raczyńskiego. 

Jest to niewątpliwie krok w dobrą stronę, za który z całą pewnością trzeba podziękować nie tylko występującemu w imieniu mieszkańców Klubowi Radnych „Twój Mieroszów”, ale również Burmistrzowi Marcinowi Raczyńskiemu, za tę iskierkę nadziei, którą daje mieszkańcom swą odpowiedzią.

Jednak pełniejszy obraz sytuacji, dałoby by również wysłanie zapytania do - pominiętego zupełnie nie tylko w odpowiedzi Burmistrza, ale również przy ustalaniu obowiązującego rozkładu jazdy 15`ki - prywatnego przewoźnika obsługującego obecnie ostatni kurs Wałbrzych – Mieroszów o godz. 20:15, gdyż istnieje realne prawdopodobieństwo, iż większość pasażerów 15`ki odjeżdżającej o godz. 19:52 z Wałbrzycha mogą stanowić pasażerowie powracający dotychczas ostatnim kursem prywatnego przewoźnika o godz. 20:15.

Kolejnym dość istotnym zagrożeniem dla ustalenia frekwencji pasażerów może być również fakt, iż wiele osób korzysta z tzw. „godzinnego biletu” i wsiadając do 15`ki po godz. 22-giej prozaicznie nie kasowało biletu – zatem dane o frekwencji na podstawie liczby „skasowanych” biletów mogą być obarczone dużym błędem.

Dlatego raz jeszcze prosimy Państwa o komentarze i opinie, które z całą pewnością pokazują nie tylko Burmistrzowi, ale również radnym jak ważny dla wielu z Państwa był zlikwidowany od 1-go maja ostatni kurs 15`ki i jak ważny dla mieszkańców jest transport publiczny łączący gminę Mieroszów z aglomeracją wałbrzyską.

Marcin Flieger