Już wkrótce wybory Rady Seniorów!
fot. archiwum

Już wkrótce wybory Rady Seniorów!

Na 23 stycznia 2019 r. o godz. 13:00, zaplanowano otwarte spotkanie w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, na którym zostanie wybrana spośród zgłoszonych do końca grudnia kandydatów, nowa Rada Seniorów Gminy Mieroszów. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Mieroszów, dlatego też, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia w nich udziału.

Czym jest Rada Seniorów?

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Mieroszowa. Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny.

Rada Seniorów działa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym osób starszych, a także tworzenia warunków do lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia seniorów. Członkowie rady mogą również opiniować oraz zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Burmistrza i Radę Miejską Mieroszowa, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów.

Radę Seniorów tworzy 11 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej połowę jej składu tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. A na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że seniorzy stanowią dziś większość mieszkańców naszej gminy. Dlatego bardzo ważne jest funkcjonowanie Rady Seniorów i realny wpływ seniorów na funkcjonowanie naszej gminy, bo to właśnie seniorzy wiedzą najlepiej co dla nich najważniejsze, i to oni właśnie znają najlepiej własne potrzeby.

Raz jeszcze bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu otwartym 21 stycznia br. o godz. 13:00 23 stycznia br. o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego, na którym spośród 16 zgłoszonych kandydatur zostanie wybrana w bezpośrednim głosowaniu tajnym, nowa 11-osobowa Rada Seniorów Gminy Mieroszów.

MF

Aktualizacja: 17.01.2019 godz. 09:10