Klub lotniczy im. Leszka Owsianego

Klub lotniczy im. Leszka Owsianego rozpoczął swoją działalność w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie 1 września 2016 r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środę od 12.45 do 13.30. Jednorazowo w zajęciach uczestniczy około dziesięciorio dzieci, ale bywają też dni, gdzie ilość uczestników niejednokrotnie przekracza piętnastu.

Podstawową działalnością modelarni jest budowanie przez dzieci na zajęciach modeli, zaczynając od papierowych, styropianowych i balsowych rzutków, a następnie modeli z zakupionych drewnianych zestawów modeli klasy A1/2: As, Tukan, Jaskółka i modeli klasy A1 (F1H) Kowalik. Uczniowie poznają techniki modelarskie, uczą się posługiwać narzędziami modelarskimi, poznają różne techniki kształtowania i obróbki kartonu, uczestniczą w różnego rodzaju konkursach modelarskich. Celem edukacyjnym jest osiągnięcie wyższego niż elementarny, poziomu orientacji ogólnotechnicznej. Dzięki działalności klubu doprowadzamy ucznia do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji technicznych oraz organizujemy wielostronną aktywność ucznia.

Stwarza to w szczególności warunki do nabywania takich umiejętności jak:

  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki i pracy,
  • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia,
  • efektywnego współdziałania w zespole,
  • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

Ze względu na trudną sytuację finansową gminnej oświaty, zajęcia prowadzone są nieodpłatnie (społecznie). Większość potrzebnych materiałów i narzędzi zakupujemy ze środków własnych nauczyciela i uczniów. Stanowi to istotne ograniczenie dla zakresu działalności koła. W miarę możliwości zawsze otwarty na inicjatywy nauczycieli i przyjazny aktywności uczniów dyrektor, wspiera i pomaga w realizacji programu klubu. Jeśli nasza praca spotka się z akceptacją ze strony państwa firmy, możliwe będzie kontynuowanie i rozwijanie tej inicjatywy w kolejnych latach.  

Natalia Badacz-Kaczyńska
Nauczyciel PSP w Mieroszowie