Nareszcie Mieroszów i Meziměstí stały się miastami partnerskimi!

Blisko trzy dekady przyszło nam czekać na sformalizowanie współpracy z naszym najbliższym sąsiadem! I nareszcie od dziś – 25 września 2019 r. - Mieroszów i Meziměstí są miastami partnerskimi! Podpisane dziś porozumienie o ustanowieniu relacji partnerskich między Miastem Meziměsti, a Gminą Mieroszów to niewątpliwie wielka zasługa Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego i Starosty Meziměstí Pavela Hečko.

Porozumienie zostało podpisane w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście przedstawicieli samorządów Mieroszowa i Meziměstí, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Mieroszów i parlamentarzystów.

Zgromadzeni w Sali Posiedzeń goście mieli również przyjemność zobaczyć specjalnie na tę okazję przygotowany film o wiele mówiącym tytule „Słownik przyjaźni”, którego twórcami są dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej działającej przy PSP w Mieroszowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Przybylskiej, Ani Chorążyczewskiej i Joanny Altheim.

Nareszcie! Porozumienie podpisane!

Na przestrzeni lat Mieroszów i Meziměstí zrealizowały szereg uzupełniających się inwestycji, jednak nigdy nie były związane żadnym formalnym porozumieniem.

- Uwzględniając przyjazną współpracę między Miastem Meziměsti a Gminą Mieroszów, ich mieszkańcami, instytucjami i organizacjami, Starosta Meziměsti oraz Burmistrz Mieroszowa zawierają niniejsze porozumienie będące wyrazem ich woli oraz podejmowania starań o kontynuację i rozwijanie istniejącej współpracy, a tym samym o umacnianie dobrych stosunków między narodami Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej – czytamy w podpisanym dziś porozumieniu.

Porozumienie zakłada również umacnianie współpracy między administracjami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, w następujących dziedzinach: nauka i edukacja, sport i rekreacja, kultura i sprawy społeczne, infrastruktura i gospodarka, współpraca przedszkolna i szkolna, ochrona środowiska oraz rozwój infrastruktury transportowej.

Na mocy podpisanego dziś porozumienia obie nasze miejscowości postanawiają także wzajemnie się wspierać w dążeniu do wspólnych celów oraz w zapewnieniu środków służących szeroko rozumianemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu i kulturalnemu oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach granicy.

Podpisane dziś porozumienie otwiera naszym gminom zupełnie nowe możliwości i jak podkreśla Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński  – Trwająca od dłuższego czasu na różnych poziomach współpraca będzie inaczej wyglądała, bo porozumienie partnerskie pozwoli nam lepiej  korzystać ze środków zewnętrznych, choćby z InterRegu czy Euroregionu Glaciensis.

Marcin Flieger
 

Komentarze obsługiwane przez CComment