Nie tylko Gospel 2018: Honorowi obywatele naszej Gminy!

Ostatni dzień festiwalu "Nie tylko Gospel!" stał się również wyśmienitą okazją do uroczystego wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów dla państwa Elżbiety oraz Włodzimierza Szomańskich. Był to bardzo wzruszający moment dla pani Elżbiety, jej córek oraz całej publiczności, licznie zgromadzonej w Sali Spotkań im. Włodka Szomańskiego - Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.

Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa nr LIV/250/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów, została jednogłośnie przyjęta przez radnych Rady Miejskiej Mieroszowa podczas Sesji w dn. 26 kwietnia 2018 r. W jej uzasadnieniu czytamy:

Pani Elżbieta Chruszcz-Szomańska urodziła się we Wrocławiu, gdzie ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną otrzymując tytuł Magistra Sztuki. Pierwsze lata po studiach pracowała jako instruktor muzyczny w Domach Kultury i nauczyciel w szkole muzycznej. Przez wiele lat związana z Filharmonią Wrocławską, współpracując jako rzecznik prasowy między innymi z Festiwalem „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Wiedeńskiej, Festiwalem Polskiej Muzyki Współczesnej. Współorganizator koncertu „Wieczory Tumskie”. Autorka artykułów i recenzji do wielu gazet, propagująca muzykę klasyczną, edukacyjne programy koncertowe „Filharmonia dla Młodych”oraz współpracująca między innymi z Teatrem Muzycznym Operetki Wrocławskiej. Na przestrzeni wielu lat współpracuje z Radiem Wrocław. Od 1978 roku prowadzi koncerty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na stałe związana z Jaworskimi Koncertami Pokoju i Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej. Od śmierci męża Włodzimierza Szomańskiego, jako Dyrektor zespołu i Firmy Spirituals Singers Band Contact kontynuuje rozpoczęte przez niego dzieło i artystyczne plany.

Włodzimierz Szomański urodzony w 1948 roku we Wrocławiu zmarł w 2014 r. w Warszawie. Kompozytor, aranżer, wokalista jazzowy, pedagog. Ukończył PWSM we Wrocławiu. Początkowo pracował jako nauczyciel wychowania muzycznego i jako instruktor muzycznych zespołów estradowych. W latach 1974 -1982 śpiewał w chórze Cantores Minores Wratislaviensens. W 1978 roku założył i prowadził zespół wokalny Spirituals Singers Band, pozostając jego wokalistą kierownikiem muzycznym, pedagogiem, aranżerem i kompozytorem. 35 lat pracy z zespołem zaowocowało ogromną ilością koncertów w kraju i zagranicą, uczestnictwem w najpoważniejszych festiwalach, od Jazz Jamboree po Wratislavia Cantans nagraniami dla PR i TV oraz pokaźną dyskografią. Od 1996 roku komponował również muzykę dla Teatrów Dramatycznych i Lalkowych. Za działalność na niwie teatralnej nagrodzony został nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za dokonania artystyczne został również odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a wraz z SSB uhonorowany prestiżową nagrodą im. Vacka-Wacka Kisielewskiego przyznaną przez „Pagart” za najlepszy produkt eksportowy roku. Ponadto Pan Włodzimierz otrzymał Nagrodę Październikową Wrocławia, Nagrodę im. Ks. Włodzimierza Pietrzaka za zasługi w popularyzowaniu muzyki gospel w naszym kraju, był laureatem Nagrody Estrady Polskiej „ Prometeusz 2000”. W 2012 roku uhonorowany został Nagrodą Wrocławia za zasługi w budowaniu życia kulturalnego w Polsce ze szczególnym wskazaniem na Dolny Śląsk. Za 35 lat działalności artystycznej i kompozytorskiej w 2014 r. nagrodzony został medalem „Gloria Artis”.

Państwo Elżbieta i Włodzimierz Szomańscy w naszej Gminie znaleźli „swoje miejsce na mapie” i jak powiedzieli była to „miłość od pierwszego wejrzenia”. W krótkim czasie dom Golińsku, w którym zamieszkali w równym stopniu pokochali wszyscy członkowie rodziny. Stał się on miejscem spotkań wszystkich znanych im artystów. Po pewnym czasie Państwo Szomańscy przestali być anonimowi dla mieszkańców wsi Golińsk i Mieroszowa. Pan Włodzimierz angażował się w miejscowe koncerty, spotykał się i rozmawiał z mieszkańcami na przeróżne tematy, planował założenie miejscowych gospelowych chórów, wspomagał scholę działającą przy miejscowym kościele.

Swoim przywiązaniem do miejsca zaraził również małżonkę Elżbietę i sprawił, że porzuciła pracę w Filharmonii Wrocławskiej i na stałe zamieszkała w ukochanym domu i okolicy. W tym czasie powstały jego najpiękniejsze i najbardziej cenione dzieła, które zostały wystawione również w Mieroszowie, chociaż na co dzień sceną, na której koncertował były Filharmonie, ogromne kościoły i sale koncertowe Europy. Kiedy przyszła niespodziewana śmierć Pana Włodzimierza, Pani Elżbieta postanowiła kontynuować jego rozpoczęte dzieło, ponieważ zdała sobie sprawę, że nie wolno zmarnować tego, co Włodek Szomański dał ludziom i co ludzie dali jemu, a mianowicie zaufanie, przyjaźń i siłę tworzenia.

Nagła śmierć Pana Włodzimierza stała się dla Pani Elżbiety impulsem do zorganizowania wielkiego wydarzenia artystycznego jakim jest Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko Gospel”, który w tym roku będzie obchodzić swój mały V Jubileusz. Miłość do sztuki i wiara, że muzyka łączy ludzi, powoduje, że Pani Elżbieta przystępuje do ciężkiej pracy, walczy o fundusze, wsparcie, współpracuje z władzami Gminy Mieroszów, Starostwem Powiatowym, Urzędem Województwa Dolnośląskiego oraz Mieroszowskim Centrum Kultury, pozyskuje wspaniałych partnerów, którzy razem z nią budują artystyczną wielkość tego miejsca. Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko Gospel” to dla wszystkich wielkie, muzyczne święto i promocja naszego ukochanego Mieroszowa, o którym coraz częściej w całej Polsce mówi się - „ Mieroszów, takie małe miasteczko a tyle się tam dzieje”. Festiwal odbywa się w Sali spotkań MCK Mieroszów, która nosi imię właśnie Włodka Szomańskiego. Towarzyszą mu wystawy plastyczne, spotkania z artystami i warsztaty wokalne. Na Festiwal przyjeżdżają wybitni artyści i zespoły, a z nimi dziennikarze z całego Dolnego Śląska. Wywiady i fragmenty koncertów transmitowane są w telewizji i w radio. Festiwal doczekał się własnej strony internetowej i osobistej maskotki w postaci krasnala, którego wykonała Sekcja Rękodzieła MCK.

Raz dobrze rozpoczęty kierunek artystyczny znalazł swoich kontynuatorów właśnie w postaci Pani Elżbiety Szomańskiej, człowieka o mocno rozbudowanym poczuciu zrobienia dla mieszkańców naszej miejscowości „ czegoś wyjątkowego, pięknego i wartościowego”. Festiwal dostarcza nam wszystkim niezapomnianych wrażeń, a wypełniona po brzegi sala pokazuje, że takie wydarzenia kulturalne są potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców. Jest to prawdziwa uczta dla ducha, która sprawia, że Mieroszów staje się na okres trzech dni „stolicą kultury”. Festiwal dając odbiorcy możliwość bezpośredniego kontaktu z muzyką, sztuką, w szerokim znaczeniu, wnosi nowe wartości w życie społeczeństwa lokalnego i nie tylko.

Organizatorzy tego Festiwalu i Konkursu liczą na to, że wyłoni się z niego niejeden miłośnik i wrażliwy odbiorca sztuki i będzie nią zarażał kolejne pokolenia młodych ludzi, a doczekamy się wtedy społeczeństwa twórczego, kreatywnego i wrażliwego. Za to wszystko, co zrobiliście wspólnie z mężem Włodzimierzem i kontynuacje jego zamierzonych celów, dziękujemy i wyrażamy ogromny dług wdzięczności.

Panie Włodzimierzu, zostanie Pan na zawsze w naszej pamięci. Pani Elżbieto – dziękujemy i prosimy o dalszą kontynuację już rozpoczętego dzieła.

MF

Komentarze obsługiwane przez CComment