Nowa Rada Seniorów Gminy Mieroszów już powołana!

W środę, 23 stycznia br., w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie odbyło się spotkanie wyborcze Rady Seniorów Gminy Mieroszów. Spośród zgłoszonych do końca grudnia kandydatów wybrano nową 11 osobową Radę Seniorów Gminy Mieroszów.

Zarządzeniem Nr 20/2019 z dn. 25 stycznia br. Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński powołał członków Rady Seniorów Gminy Mieroszów w następującym składzie:

1. Genowefa Borkowska,
2. Gabriela Brzęcka,
3. Maria Chmielnicka,
4. Grażyna Drochomirecka,
5. Jadwiga Jurkin,
6. Jadwiga Kobus,
7.  Dorota Kolanko,
8. Eliza Kowal,
9. Cecylia Kowalewicz,
10. Teresa Leszko,
11. Halina Lisowska.

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybierze ze swojego grona Przewodniczącą oraz Zastępcę Przewodniczącej – o czym z całą pewnością Państwa poinformujemy. Rada Seniorów Gminy Mieroszów będzie pełnić swą funkcję do końca VIII kadencji Rady Miejskiej Mieroszowa w latach 2019-2023.

* * *

W poniedziałek, 28 stycznia br., odbyło się pierwsze posiedzenie mieroszowskiej Rady Seniorów. W wyniku przeprowadzonych głosowań Przewodniczącą Rady Seniorów została pani Maria Chmielnicka, Zastępcą Przewodniczącej pani Grażyna Drochomirecka. Funkcję Sekretarza objęła pani Dorota Kolanko. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

MF