Obchody Światowego Dnia Seniora czyli SENIORALIA 2019

Dnia 02.10.2019 r. zgodnie z kilkuletnią już tradycją Rada Seniorów w Mieroszowie pod przewodnictwem Marii Chmielnickiej wspólnie z klubami seniorów w sołectwach oraz ze Stowarzyszeniem „Z SENIORAMI ŁATWIEJ” zorganizowała obchody Światowego Dnia Seniora.

SENIORALIA zapoczątkowało odebranie z rąk Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego symbolicznego klucza do bram miasta. Tak rozpoczęły się rządy wesołej gromady aktywnych i roześmianych przedstawicieli „trzeciego wieku”

Mimo tego, że pogoda nie dopisała, to korowód udał się na ul. Żeromskiego, gdzie z udziałem przedstawicieli wielu środowisk przecięto symboliczną wstęgę otwierając w ten sposób zewnętrzną siłownię, która będzie służyła całej społeczności Mieroszowa.

Następnie seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do sali MCK, gdzie odtańczono poloneza, który rozpoczął wspólne celebrowanie tego święta.
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników SENIORALIÓW 2019 (Fot. Marcin Flieger)

Po oficjalnych przemowach i życzeniach dalszej aktywnej działalności dla Koła Seniorów w sołectwie Unisław Śląski, które istnieje już 11 lat, wszyscy zgromadzeni oddali się hucznej zabawie przy dźwiękach muzyki. W tych radosnych chwilach były również z nami posłanki Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Dziękujemy pięknie wszystkim sponsorom za wsparcie pieniężnie:

  • Burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu
  • Dyrektorowi OPS w Mieroszowie
  • Zarządowi  Stowarzyszenia „Z Seniorami Łatwiej”
  • Posłankom  I. K. Mrzygłockiej oraz A. Kołacz-Leszczyńskiej
  • Joannie i Leszkowi Suroszom

A po święcie? Co robią seniorzy? Razem pracujemy nad sobą realizując różne projekty gminne i zewnętrzne mające na celu aktywizację seniorów. Pozyskujemy fundusze  na ich realizację, Kultywujemy tradycje rękodzieła, ćwiczymy ciała oraz ducha - uczestnicząc w zajęciach  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Praca społeczna daje nam dużo satysfakcji i zadowolenia. Seniorzy Gminy Mieroszów nie poddają się upływowi czasu,  zaś władze sprzyjają wszelkim naszym inicjatywom oraz doceniają nasz wkład w życie gminy.

Organizatorzy
Fot. Marcin Flieger

 

Komentarze obsługiwane przez CComment