Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości

W dniu dzisiejszym, 28 lutego br., nastąpiło uroczyste odsłonięcie ufundowanej przez mieszkańców tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, radni Rady Miejskiej Mieroszowa, przedstawiciele szkół, instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz oczywiście mieszkańcy.

- 100-lecie odzyskania niepodległości to jubileusz ważny dla wszystkich Polaków. Niepodległość to wyjątkowe słowo, to słowo, które my Polacy znamy najlepiej, bo po rozbiorach i 123 latach bycia w niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - swoje życie. Choć rok jubileuszowy już minął, jednak działania w imię Niepodległej trwać będą nadal.

Tym bardziej się cieszę, że również Mieroszów znalazł się na mapie miejsc, które upamiętniają odzyskanie przez Polskę niepodległości. – podkreślił w swym przemówieniu Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, który wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa Violettą Kopką dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz proboszcz Stanisław Piskorz, a następnie zgromadzeni goście oraz przedstawiciele instytucji, szkół i stowarzyszeń złożyli pod nią symboliczne wiązanki kwiatów…

W dniu dzisiejszym uchwałą Rady Miejskiej Mieroszowa zostanie również nadany pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów księdzu Józefowi Sikorze, zamordowanemu 23 grudnia 1945 roku. „Tytuł jest wyrazem naszego uznania i zarazem podziękowaniem za zasługi w utrwalaniu polskości oraz pomoc potrzebującym mieszkańcom gminy podczas II wojny światowej.” – dodał w swym wystąpieniu Andrzej Lipiński Burmistrz Mieroszowa.

Zapraszamy Państwa również do obejrzenia naszej fotogalerii z tego wydarzenia.

Marcin Flieger
Fot. Grzegorz Siwielec