Ostrzeżenia hydrologiczne na południu Polski! Czy to już koniec opadów?

Intensywne opady atmosferyczne jakie obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich dni na obszarze południowej Polski, w tym także gminy Mieroszów, doprowadziły do przekroczenia stanów alarmowych wód w dorzeczu Wisły i Odry, co z kolei doprowadziło do licznych podtopień na terenie południowej Polski. Najtrudniej pod tym względem było na Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. W sumie zalanych zostało ponad tysiąc domów! 

Na skutek intensywnych opadów atmosferycznych również stan rzeki Ścinawki znacznie się podniósł. Na całe jednak szczęście na terenie naszej gminy nie doszło do żadnych interwencji straży pożarnej w związku z lokalnymi podtopieniami. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa sytuacja się uspokaja, a na terenie województwa dolnośląskiego przestał obowiązywać stan ostrzeżenia hydrologicznego.

Jednak czy to już koniec opadów? Długoterminowa prognoza pogody nie jest pod tym względem zbyt optymistyczna. I co najgorsze stan koryta Ścinawki jest już od wielu lat w opłakanym stanie, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie już od wielu lat tłumaczy się brakiem środków finansowych nie tylko na kompleksowe oczyszczenie koryta Ścinawki ale również remont murów oporowych, które w wielu miejscach wymagają natychmiastowej naprawy. Niestety, brakiem reakcji wykazuje się również odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w województwie dolnośląskim Wojewoda Dolnośląski, który również informowany jest o każdym piśmie jakie władze naszej gminy wysyłają do Wód Polskich. I choć w roku bieżącym dzięki interwencji Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, Wody Polskie dość przychylniej ustosunkowały się do potrzeb naszej gminy to jednak w dalszym ciągu jest to jedynie kropla w „rzece” potrzeb...

Cóż, póki co możemy się jedynie modlić o to żeby nareszcie przestało padać, bo skutki podtopień i powodzi mogą być dla naszej gminy katastrofalne, a wciąż doskonale pamiętamy powodzie z 1979 i 1997 r.

Marcin Flieger

Powódz 1979: ZDJĘCIA w naszym archiwum
Powódź 1997: ZDJĘCIA w naszym archiwum