Pasowanie na Ucznia

We wrześniu 2017 r. dzieci rozpoczęły naukę w klasie pierwszej w zreformowanej ośmioletniej szkole podstawowej. Już od pierwszych dni spędzonych w szkole przygotowywały się do najważniejszej dla nich uroczystości. Pilnie ćwiczyły wierszyki, uczyły się śpiewać i tańczyć... Wreszcie nadeszła chwila, na którą maluchy z klas pierwszych czekały z niecierpliwością  od wielu dni  -  „Pasowanie na Ucznia”.

Uroczystość odbyła się 20 października 2017 r. roku w Sali Spotkań MCK przy ulicy Żeromskiego. Był to niezwykły dzień.  Na scenie stanęło 38 odświętnie ubranych uczniów, którzy po raz pierwszy tego dnia założyli szkolne mundurki, a na widowni: zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, koledzy i koleżanki ze starszych klas. To dla nich mali artyści przygotowali występ, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Po tym nastąpiła uroczysta chwila – pierwszoklasiści  złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów PSP w Mieroszowie. Aktu pasowania dokonała pani Elżbieta Urbanik – dyrektor szkoły. Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy nowo pasowany uczeń otrzymał od swojej wychowawczyni dyplom. Rodzice na tę okoliczność przygotowali swoim pociechom kuferki. Ale to nie był koniec prezentów! Pierwszoklasiści zostali także obdarowani niespodziankami otrzymanymi z rąk zaproszonych gości Pana Marcina Raczyńskiego - Burmistrza Mieroszowa i Pani Marii Chmielnickiej - Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa.  

Tak niedawno byliśmy Przedszkolakami, a dzisiaj  staliśmy się  Pierwszakami – hura !!!!

PSP w Mieroszowie
Fot. Adam Dziedziński