Porządek obrad kwietniowej Komisji Ogólnej

W najbliższą środę, 24 kwietnia br. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie rozpocznie się Komisja Ogólna zwołana przez jej Przewodniczącą Martę Studnicką. Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad i zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w obradach Komisji Ogólnej oraz Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Turystyka i wypoczynek - analiza infrastruktury – potrzeby.
 4. Sytuacja finansowa ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o.
 5. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Mieszkaniowej w zakresie przyznawanych lokali mieszkalnych w 2018 r.
 6. Informacja na temat gospodarki remontowej zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych prowadzonych przez gminę Mieroszów w 2018 r.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie [więcej].
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie [więcej].
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Mieroszów.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa zmieniającego Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Do tematów poruszanych na Komisji Ogólnej oraz najbliższej Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa jeszcze powrócimy...

[red]