Przy centrum miasta wycięto samosiejki

O samosiejkach bujnie porastających koryto Ścinawki pisaliśmy już niejednokrotnie. Tym bardziej cieszy, iż w dniu dzisiejszym (26 września br.) strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie zakończyli wycinkę samosiejek przy centrum Mieroszowa: od mostu przy ul. Dąbrowszczaków do wodospadu przy ul. Wolności.

W trakcie prac przy ul. Nad Potokiem

Oczywiście nie jest to zadanie własne gminy tylko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który niestety nic sobie nie robi z pism i interwencji zarówno władz gminy Mieroszów jak również samych mieszkańców. Na domiar złego RZGW działa jak państwo w państwie, w którym niestety przepływ informacji właściwie nie istnieje. Oficjalne pisma kierowane do Nadzoru Wodnego w Kłodzku, w którego gestii leży utrzymanie Ścinawki w rejonie gminy Mieroszów, nie są najwidoczniej przekazywane do RZGW we Wrocławiu, przez co radca prawny Paweł Banasik, dopiero po zapytaniu o przedstawione przez Burmistrza Gminy Mieroszów Marcina Raczyńskiego pisma z prośbą o interwencję, przyznał, iż "Z informacji uzyskanych w Nadzorze Wodnym w Kłodzku RZGW we Wrocławiu wynika, że Gmina Mieroszów interweniowała wcześniej w sprawie przeprowadzenia robót utrzymaniowych na Ścinawce".

Efekt wycinki samosiejek w rejonie kładki łączącej ul. Przejazd z ul. Nad Potokiem.

Czy winą za ten stan można obarczyć podział administracyjny RZGW we Wrocławiu na poszczególne Zarządy Zlewni? Podział jak najbardziej poprawny geograficznie, jednak administracyjnie bardzo nie spójny. Czy jego efektem jest bujnie zarośnięte koryto Ścinawki na terenie gminy Mieroszów? Nie można mieć złudzeń, samosiejki będą odrastać, dopóki Nadzór Wodny w Kłodzku nie zacznie wreszcie wywiązywać się z obowiązków również na terenie gminy Mieroszów.

Źródło: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/2/219/Zarzady_Zlewni.

Marcin Flieger