Szkolny Klub Sportowy

Zajęcia rekreacyjno–sportowe prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie, w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zostały skierowane do uczniów – kl. II i III. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w rekreacyjnej, pozalekcyjnej aktywności fizycznej i możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu.  

W trakcie zajęć Szkolnego Klubu Sportowego

Zajęcia prowadzone były od stycznia 2017 roku w dwóch grupach ćwiczebnych, grupa I – klasy III (26 osób) i grupa II – klasy II (20-osób) i odbywały się dwa razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych dla każdej z grup. Uczniowie poprzez sport kształtowali odpowiednie wzorce zachowań, eliminując niewłaściwe nawyki.  Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w różnego rodzaju ćwiczeniach, grach i zabawach. Poznawały nowe dyscypliny sportowe. Poszerzyły swoją wiedzę na temat korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego stylu życia.

Wspólne zabawy i ćwiczenia wpływały na kształtowanie osobowości dzieci, na wyrabianie u nich takich cech jak: wytrwałość, szybkość reakcji, skupienie uwagi, samodzielność, umiejętność uczestniczenia we wspólnych zabawach, a także cech motorycznych, takich jak: szybkość, siła, zwinność i wytrzymałość. Dzieci ćwiczyły koordynację ruchową, poruszanie się w przestrzeni, kształtowały świadomość własnego ciała, poznawały swoje możliwości fizyczne.

Na zajęciach sportowych uwzględniano zasadę stopniowania trudności, czyli przechodzenie od ćwiczeń łatwiejszych do bardziej skomplikowanych. Postępowanie z tą zasadą jest ważne w uczeniu prawidłowego nawyku ruchowego. Zarówno zabawy, jak i ćwiczenia ruchowe organizowano w formie zabaw naśladowczych.  Każda zabawa dawała dzieciom satysfakcję z już zdobytych osiągnięć i zachęcała do dalszych wysiłków.  17 maja 2017r. na stadionie w Mieroszowie uczniowie zdobyli swoje pierwsze sportowe sukcesy w powiatowych zawodach w trójboju lekkoatletycznym, gdzie zajęli I miejsce zarówno kl. II, jak i III.

Pod koniec roku szkolnego uczniowie zostali zważeni i zmierzeni oraz poddani trzem próbom sprawnościowym: próba siły – zwis na drążku, próba szybkości – bieg na 50 m i próba wytrzymałości – bieg na 600m, a ich wyniki zostały przekazane do Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Program będzie kontynuowany od 4 września 2017 r.

Nauczyciel realizujący program
Marzena Dziedzińska