Walczą o lepszą szkołę? Strajk w PSP Mieroszów

Referendum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie zdecydowało o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która rozpocznie się w poniedziałek 8 kwietnia br. i potrwa do odwołania… Na terenie naszej gminy jest to jedyna placówka oświatowa przystępująca do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, gdyż jak nam się udało dowiedzieć, ani PSP w Kowalowej ani ZSP w Sokołowsku nie weźmie udziału w „ogólnopolskim strajku nauczycieli”.

WALCZĄ O LEPSZĄ SZKOŁĘ?

W referendum w PSP w Mieroszowie wzięli udział zarówno pedagodzy jak i pracownicy obsługi. Uprawnionych do głosowania było 38 osób, spośród których 35 osób wzięło udział w referendum. W wyniku referendum, przeważająca większość pracowników PSP w Mieroszowie, bo aż 28 osób (80%) opowiedziało się za przystąpieniem do akcji protestacyjnej ZNP. 

Wśród licznych wypowiedzi jakie słyszymy każdego dnia w mediach ogólnopolskich najczęściej słychać stwierdzenia, że protestujący nauczyciele walczą o lepszą szkołę, o swoją godność i nie chcą dłużej tolerować kłamstw o ich pracy. Według wielu z nich lepiej opłacani pedagodzy to lepsza szkoła…

STRAJK, A MIEROSZOWSKA RZECZYWISTOŚĆ?

W lutym br. Komisja Ogólna Rady Miejskiej Mieroszowa zajęła się „analizą bieżących spraw oświatowych”, na której potrzeby powstało oparte o dane z gminy Mieroszów opracowanie za rok 2018. Co z niego wynika?

Na 30 zatrudnionych w PSP w Mieroszowie nauczycieli (w tym 4 w niepełnym wymiarze), aż 21 jest nauczycielami dyplomowanymi, 4 mianowanymi, a 5 kontraktowymi. Brak jest nie tylko w PSP w Mieroszowie ale również w pozostałych placówkach oświatowych nauczycieli stażystów (wg. danych na 30 września 2018 r.).

Jak również czytamy a przygotowanej dla potrzeb Rady Miejskiej analizie, szczegółowe koszty funkcjonowania PSP Mieroszowie za rok 2018 wyglądają następująco:

Źródło: „Komisja Ogólna. Analiza bieżąca spraw oświatowych”, luty 2019

W przygotowanym dla potrzeb radnych Rady Miejskiej opracowaniu podane zostały również średnie płace nauczycieli w gminie Mieroszów w 2018 r., w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Dla większej jasności podamy państwu średnie miesięczne wynagrodzenie za rok 2018, a nie jak podano w opracowaniu w okresie rocznym. I tak:

- nauczyciel kontraktowy: 3227,44 zł brutto (5 etatów, w tym 3 w niepełnym wymiarze),

- nauczyciel mianowany: 4653,45 zł brutto (4 etaty),

- nauczyciel dyplomowany: 5531,96 zł brutto (21 etatów, w tym 1 w niepełnym wymiarze).

Dla porównania podamy państwu również średnie miesięczne wynagrodzenie w miesiącu grudniu 2018 r., które w Polsce wyniosło 4973 zł brutto. Jak zatem widać w mieroszowskiej placówce przeważająca większość nauczycieli otrzymuje wynagrodzenie wyższe od średniej krajowej.

59 UCZNIÓW W MIEROSZOWIE BEZ EGZAMINÓW?

W PSP Mieroszów wg. danych na 30 września 2018 r. w klasie VIII uczy się 23 uczniów, a w dwóch oddziałach Gimnazjalnych 36 uczniów. W sumie jest to 59 uczniów.

Przystąpienie PSP w Mieroszowie do organizowanego przez ZNP „ogólnopolskiego strajku nauczycieli”, który ma się rozpocząć 8 kwietnia br. i trwać do odwołania, stawia pod wielkim znakiem zapytania egzaminy gimnazjalistów (10-12 kwietnia) oraz ósmoklasistów (15-17 kwietnia) dla uczniów uczęszczających do mieroszowskiej placówki.

Ilu pracowników PSP w Mieroszowie przystąpi do strajku? Tego dziś nie wiemy, Mamy jednak wielką nadzieję, że uczniowie PSP w Mieroszowie, podobnie jak ich koledzy z PSP w Kowalowej i ZSP w Sokołowsku, unikną stresu i niepotrzebnych kłopotów związanych ze startem w kolejny szczebel edukacji i pomimo wszystko planowo przystąpią do tegorocznych egzaminów. Ich dobro przecież jest najważniejsze!

WALCZĄ O LEPSZĄ SZKOŁĘ?

Strajkujący nauczyciele ZNP domagają się podwyżki pensji zasadniczej o 1000,00 zł brutto. Co fizycznie po doliczeniu wszystkich dodatków podniesie miesięczne uposażenie o znacznie większą kwotę, której średnia w przypadku nauczycieli dyplomowanych w przypadku PSP w Mieroszowie może przekroczyć 7.000,00 zł. brutto.

W gminie Mieroszów na rok 2018 subwencja oświatowa wyniosła 4.630.251,00 złotych. Z budżetu gminy Mieroszów wydatkowo jednak 7.504.110,72 zł. Deficyt za rok 2018 wyniósł zatem 3.115.071,80 zł, to niemalże drugie tyle co subwencja oświatowa. Jak będzie wyglądać to po ewentualnych podwyżkach?

...

Czekamy na Państwa opinie i komentarze …

Marcin Flieger