Wyjątkowy Jubileusz!

Podczas ferii 29 stycznia 2019 roku w PSP w Mieroszowie odbyło się spotkanie nauczycieli emerytów przy udziale Pana Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego. W pierwszej części uroczystości poinformowano o zakończonym remoncie szkoły w ramach projektu „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie” oraz o projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Nasza przyszłość w naszych rękach” i „Otwarci na jutro”.



 

W części kolejnej zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć w jaki sposób na lekcjach można wykorzystać nowoczesny sprzęt: tablicę interaktywną, Internet czy telefon komórkowy.

Ostatnim elementem spotkania było złożenie życzeń Jubilatce - Pani Urszuli Nowackiej-Majboroda, wieloletniemu dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. W tej miłej atmosferze zaproszeni goście powspominali dawne czasy, ale również pochwalili się obecną aktywnością realizując swoje pasje i zainteresowania w wielu stowarzyszeniach i w środowisku mieroszowskich seniorów. Można z nich brać przykład!

80-te urodziny to wyjątkowy Jubileusz, dlatego też w dniu urodzin Jubilatki nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy obsługi, uczniowie, koleżanki i koledzy mieroszowskiej podstawówki postanowili zrobić p. Urszuli niespodziankę. Uczestniczyli we mszy świętej w jej intencji, a następnie zorganizowali wyjątkową uroczystość, na której odczytano życzenia i wiersze specjalnie napisane z tej okazji oraz wręczono fotoksiążkę  zawierającą historię rodzinną i zawodową Jubilatki. Spotkanie to sprawiło wielką radość, wywołało szeroki uśmiech na twarzy, łzy wzruszenia i pozwoliło wrócić pamięcią do młodych lat.

 Życzenia płynęły również z daleka od absolwentów szkoły:

Kochanej Pani Urszuli
 Jesteśmy jak gołębie wypuszczane latami całymi w świat z Pani opiekuńczych dłoni.
Wzbijaliśmy się z nich do lotu po kolei, rocznikami, gdy tylko nauczyła nas Pani słyszeć
i widzieć, i czuć wszystko, co nas otaczało.
Nauka nie była wtedy celem samym w sobie. Wiemy teraz, że była narzędziem do poznawania świata wokół naszej małej mieroszowskiej ojczyzny.
Teraz wracamy do Pani myślami wdzięcznymi, sercami gorącymi, zjednoczeni z Panią
w tym pięknym jubileuszu.
Życzymy zdrowia i sił, i poczucia wielkiej, ogromnej satysfakcji z tego, co Pani dla nas zrobiła.
Dziękujemy – wdzięczni uczniowie

autor tekstu Zbigniew Szczepański

 

* * *

Składam podziękowania dyrekcji, organizatorom, nauczycielom, nauczycielom emerytom, pracownikom obsługi, uczniom i absolwentom PSP w Mieroszowie za okazaną serdeczność

UNM

Artykuł opublikowany dzięki życzliwości PSP w Mieroszowie