2017.05.26 Jubileusz 70-lecia PSP w Mieroszowie

W związku z tym wspaniałym jubileuszem cały rok szkolny 2016/2017 obfitował w szereg spotkań, konkursów i projektów jednoczących uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły, a 26 maja 2017 roku był dniem wieńczącym nasze całoroczne działania.

Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystego apelu na boisku szkolnym, na którym nasi uczniowie pojawili się w mundurkach i odświętnych strojach. Była to okazja, aby podsumować wcześniejsze działania i wręczyć dzieciom nagrody za osiągnięcia w szkolnych konkursach ogłoszonych z okazji 70-lecia szkoły. Po apelu pan Marcin Flieger - nasz Absolwent, zrobił dzieciom i wychowawcom jubileuszowe zdjęcia klasowe.

O godzinie 09:00 odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe w urzędzie z władzami miasta, na które zostali zaproszeni wszyscy dyrektorzy szkoły, nauczyciele - emeryci oraz ci nauczyciele, którzy w naszej szkole przepracowali co najmniej 30 lat. Burmistrz Mieroszowa Pan Marcin Raczyński i Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Chmielnicka uhonorowali zasłużonych nauczycieli i dyrektorów okolicznościowymi listami gratulacyjnymi za wieloletnią pracę na rzecz naszej szkoły. Nie zabrakło licznych przemówień, kwiatów i wspomnień, które wywołała prezentacja przygotowaną na tę okoliczność przez panią Marzannę Dziedzińską

Następnie wszyscy udaliśmy się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Michała Archanioła w Mieroszowie, gdzie była celebrowana msza jubileuszowa odprawiona przez księdza proboszcza Stanisława Piskorza oraz naszego Absolwenta księdza Kamila Osieckiego. Po mszy św. zostały złożone kwiaty i zapalono znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

Kolejnym punktem obchodów Jubileuszu Szkoły była uroczysta akademia, którą poprowadziło dwóch nauczycieli- Absolwentów naszej szkoły: pani Elżbieta Kryska oraz pan Paweł Grzeszczak, następnie część oficjalną rozpoczęło przemówienie Dyrektora szkoły pani Elżbiety Urbanik. Po nim ciepłe słowa życzeń i gratulacji do zgromadzonych na boisku szkolnym skierował Burmistrz Mieroszowa pan Marcin Raczyński. Następnie głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Maria Chmielnicka, pan Piotr Polański - w imieniu wszystkich Absolwentów szkoły, pani Zofia Ciepielewska i pani Anna Morawska oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Folc. Po kolejnych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach dostojnych gości nadszedł czas na część artystyczną uroczystości – występ naszych uczniów dedykowany aktualnym i emerytowanym pracownikom, uczniom i absolwentom, rodzicom i wszystkim przyjaciołom szkoły. Występ zakończyła piosenka finałowa odśpiewana wspólnie przez naszych absolwentów i uczniów szkoły oraz zespół pana Pawła Grzeszczaka.

Nie ucichły dźwięki piosenki, a czekała na nas kolejna atrakcja - wypuszczanie balonów!

W dalszej części goście zostali zaproszeni do zwiedzania różnych ekspozycji okolicznościowych przygotowanych na terenie szkoły, m.in. wystawy zdjęć z przeszłości i wystawy prac plastycznych. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, można było również podziwiać pięknie udekorowane sale lekcyjne nawiązujące do jubileuszu szkoły. Ogromnym powodzeniem cieszyła się przygotowana na dzisiejszą uroczystość „Historia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie” opatrzona dedykacją: „Nauczycielom, którzy oddali szkole lata swojego życia…”

Podczas jubileuszowych obchodów byliśmy świadkami jeszcze jednego niezmiernie ważnego dla naszej szkoły wydarzenia. Otóż Pan Burmistrz Mieroszowa przekazał na ręce dyrektora szkoły symboliczne pismo, w którym najważniejsze stwierdzenie to: „Dlatego dziś na ręce Pani Dyrektor przekazuję prezent w postaci wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku.” Zatem marzenia się spełniają! Naszą Jubilatkę czeka ogromna inwestycja –kompleksowy remont!

Dzień pełen wrażeń zakończył wspaniały Bal Absolwentów, który poprowadził nasz Absolwent Dj/Wodzirej pan Martin Wujda, a czas pomiędzy kolejnymi tańcami umilał nam śpiewem pan Paweł Łuczkiewicz - również nasz Absolwent. Nie zabrakło również konkursów i quizów nawiązujących do życia szkolnego.

Dyrektor Szkoły wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, zaangażowanym w organizację jubileuszowych uroczystości oraz sponsorom za finansowe wsparcie i pomoc. Mam nadzieję, że nas wszystkich, całą społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, czeka jeszcze niejeden wielki i piękny Jubileusz, ale już w wyremontowanej i odnowionej szkole!

Elżbieta Urbanik

Multimedialna prezentacja przygotowana na Jubileusz 70-lecia PSP w Mieroszowie przez Panią Marzenę Dziedzińską