1902 Mieroszowski Rynek

Kolorowa, wytłaczana, bogato zdobiona widokówka okienkowa przedstawiająca mieroszowski Rynek z widocznym budynkiem Ratusza na tle wież kościoła katolickiego i ewangelickiego. Wśród zdobień, na szczególną uwagę zasługuje herb Mieroszowa.

Dodatkowe informacje

Tytuł:
Mieroszów, Rynek (Friedland, Bez. Breslau, Am Markt)
Wydawca:
Hermann Walter, Mieroszów (Friedland)
Rok:
ok. 1902 r.