1904 Widokówka okienkowa Mieroszowa

Kolorowa, wytłaczana i bogato zdobiona widokówka litograficzna przedstawiająca 4 ujęcia Mieroszowa wkomponowane w liść koniczyny: kościół ewangelicki i katolicki (Evangel. u.Kath. Kirche), nie istniejącą już dziś Restauracja Kirchberg-Restaurant na Parkowej Górze (Kirchberg-Restaurant), północno-zachodnią pierzeję mieroszowskiego Rynku z widocznym m.in. budynkiem Ratusza (Nordw. Ringseite m. Rathaus) oraz południowo-wschodnią pierzeję Rynku (Südösh. Ringseite).

Dodatkowe informacje

Tytuł:
Mieroszów, kościół ewangelicki i katolicki, restauracja Kirchberg-Restaurant na Parkowej Górze, północno-zachodnia pierzeja Rynku z Ratuszem oraz południowo-wschodnia pierzeja Rynku (Friedland Bez. Breslau, Evangel. u.Kath. Kirche, Kirchberg-Restaurant, Nordw. Ringseite m. Rathaus, Südösh. Ringseite)
Wydawca:
Max Mann, Mieroszów (Friedland)
Rok:
ok. 1904 r.