2009 Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej

Kolorowe zdjęcie przedstawiające kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej przy ulicy Wolności 19 w Mieroszowie, w roku szkolnym 2009/10.

Nauczyciele w kolejności od strony lewej górnej: (...), Maria Chmielnicka, Dariusz Frąszczak, Iga Bogdan, Paweł Grzeszczak, Wojciech Oleszkiewicz, Zbigniew Kolanko, od strony lewej drugi rząd: Marzanna Dziedzińska, Małgorzata Przybylska, Zofia Ciepielewska, Dorota Kolanko, Anna Morawska, Katarzyna Parzelska, Danuta Pełka, Stanisława Kędzia, od strony lewej dolnej: Małgorzata Kunikowska, Elżbieta Kryska,  Anna Kulińska, Elżbieta Urbanik, Anna Zalewska, Danuta Nowak, Lucyna Wrona

Przed 1945 r. w budynku mieściła się ówczesna szkoła ewangelicka. Zdjęcie zostało udostępnione dzięki życzliwości Pani Marzeny Dziedzińskiej.

Dodatkowe informacje

Tytuł:
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Mieroszowie w roku szkolnym 2009/2010
Autor:
autor nieznany
Data:
2009 r.