Pani Kamila Milewska jednogłośnie wybrana Sołtysem Nowego Siodła!

W dniu dzisiejszym, 19 marca 2019 r., w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Siodle odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Nowego Siodła. Mieszkańcy Nowego Siodła jednogłośnie powierzyli funkcję Sołtysa dotychczasowej pani Sołtys Kamili Milewskiej. 

Przed wyborami pani Sołtys złożyła zgromadzonym mieszkańcom sprawozdanie z dotychczasowej pracy oraz wręczyła podziękowania oraz drobne upominki dla najbardziej zaangażowanych w sprawy wsi mieszkańców sołectwa.

W trakcie zebrania wybrano oraz ukonstytuowano nową Radę Sołecką, którą tworzą:
- Elżbieta Frankiewicz - Przewodnicząca Rady Sołeckiej,
- Bożena Dąbrowska - Zastępca Przewodniczącej,
- Krzysztof Borowicz - Członek Rady Sołeckiej.

W trakcie zebrania nie zabrakło oczywiście Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, Zastępcy Burmistrza Mariusza Pawlaka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisława Skrzyniarz.

Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys oraz nowo wybranej Radzie Sołeckiej i życzymy owocnej pracy dla dobra mieszkańców sołectwa Nowe Siodło! Gratulujemy raz jeszcze!

Marcin Flieger