„Epifanie czasu” – wystawa twórczości Bożenny Biskupskiej w Londynie

Zaplanowany na 31 stycznia 2019 r., wernisaż w londyńskiej galerii l’étrangère otworzy pierwszą indywidualną wystawę twórczości Bożenny Biskupskiej w Wielkiej Brytanii. Wystawę będzie można oglądać do 16 marca 2019. Dzień po wernisażu, 1 lutego 2019 o godz. 12.30 w galerii odbędzie się spotkanie prof. Richarda Demarco z artystką.

Czas jest tematem wiodącym w poszukiwaniach artystycznych Bożenny Biskupskiej, a także czynnikiem oddziałowującym fizycznie na ostateczny kształt dzieła. Przemijanie, uwiecznianie, obserwowanie działania czasu odbywa się bezustannie w sferze materii malarskiej i rzeźbiarskiej.  

Artystka świadomie używa nietrwałych materiałów i wykorzystuje tę właściwość, bacznie obserwując zachodzące w nich procesy. Wiele z jej prac zmienia się wraz z upływem czasu – farba olejna kładziona na płótnie grubymi warstwami schnąc zmienia fakturę, pęka, wybrzusza się, rozlewa, zmienia kolor. W przypadku prac na papierze proces ten nabiera jeszcze większej intensywności – farba reaguje z powierzchnią papieru, olej wsiąka w tę znacznie delikatniejszą materię, kreska ulega rozmyciu, zarówno papier jak i farba zmieniają pierwotny kształt i strukturę. Jest to długotrwała ewolucja dojrzewania dzieł czekających w pracowni na moment, kiedy artystka zdecyduje, że nadeszła stosowna pora, aby je zaprezentować.

Artystka traktuje powierzchnię obrazu wielorako – od delikatnego dotknięcia pędzlem do nakładanych kolejno licznych pokładów farby. Nawarstwianie jest długim procesem i kończy się, kiedy uzyskiwane zostają rzeźbiarskie struktury.  Biskupska rzeźbi malując, rysuje i maluje rzeźbiąc, a kiedy odczuwa taką potrzebę, włącza do swojej pracy inne media – dźwięk, video czy fotografię.

Bożenna Biskupska jest artystką osobną, nie stara się podążać za obowiązującymi trendami, tworząc własny świat różnorodny, niezwykle monumentalny, a jednocześnie intymny, wiedziona potrzebą artystycznych poszukiwań, którym nie ma końca.


Bożenna Biskupska, Slit Cage, 2008-2014, oil on canvas, 150 x 100cm

– Na wystawie „Epifanie czasu” prezentowane są prace z cyklu „Klatka”.  Klatkę pojmować można jako ograniczenie, uwięzienie w aspekcie psychologicznym, emocjonalnym, umieszczając to zjawisko w kontekście społecznym (rola kobiety) i politycznym (Polska jako kraj Bloku Wschodniego.)  Ale jednocześnie jest to miejsce zamknięte, które pozwala na emigrację wewnętrzną, odizolowanie się od nieakceptowanego świata zewnętrznego, a także miejsce kryjące tajemnicę i nieograniczony potencjał. Obcując z pracami Bożenny Biskupskiej przyjmujemy w sposób oczywisty obydwie perspektywy – mówi kuratorka wystawy Małgorzata Sady.

Wystawę w londyńskiej galerii l’étrangère (44a Charlotte Road, London, EC2A 3PD, UK) będzie można oglądać do 16 marca 2019 r. Liczymy, że nasi emigracyjni mieroszowianie przyślą nam zdjęcia z wernisażu Bożeny Biskupskiej w Londynie. Liczymy na Was!

http://letrangere.net/exhibitions-future/bozenna-biskupska/

* * *

Bożenna Biskupska

ur. 1952 w Warszawie, artystka eksplorująca przestrzenie malarskie, rzeźbiarskie, sztukę instalacji, video oraz performance. Wystawiała swoje prace w całej Polsce oraz za granicą. Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (1982 r. Savaria Museum, Węgry) oraz nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę w 1984, w tym samym roku została stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 wraz z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, działająca na terenie Warszawy oraz w Sokołowsku. Dorobek artystyczny Biskupskiej odzwierciedla drogę jej formalnych poszukiwań, od sztuki figuratywnej, abstrakcję po stworzenie indywidualnego języka artystycznej wypowiedzi. Artystka eksperymentuje z różnymi technikami łącząc m.in. malarstwo i performance, a także z materią rzeźbiarsko-malarską wykorzystując m.in. beton, mączkę marmurową, folię negatywową czy olej lniany. Bożenna Biskupska jest pomysłodawczynią Festiwalu Sztuk Efemerycznych KONTREKSTY oraz inicjatorką stworzenia międzynarodowego Laboratorium Kultury w Sokołowsku.

Małgorzata Sady

Od końca lat 70. współpracuje jako kurator, tłumacz uczestnik i twórca projektów artystycznych z centrami sztuki, festiwalami filmowymi i teatralnymi w kraju i zagranicą (m.in. Kanada, Irlandia, Portugalia, Ukraina, Szwecja, Litwa, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Francja, Włochy, Niemcy, Japonia, Szwajcaria). Od lat 90. propaguje twórczość Franciszki i Stefana Themersonów. realizacje własne w szerokim spektrum (dźwięk, słowo, obraz, film). Wieloletnia współpraca z Kojim Kamoji i Braćmi Quay.Z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ współpracuje od 2012 roku (kuratorka siedmiu edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY, wystawy An Approach to Being, Kyoto, przygotowuje prezentację Kontekstów w WIedniu)

Galeria l’etrangere

Założona w listopadzie 2014 roku przez Joannę Gemes, l’étrangère to galeria sztuki współczesnej z siedzibą 
w kultowej dzielnicy artystycznej Shoreditch w Londynie. Program wystawienniczy galerii wywodzi się z koncepcji „płynnej nowoczesności” zdefiniowanej przez Zygmnunta Baumana jako transnarodowy świat pozbawiony korzeni i celów, gdzie wolność, indywidualność, czas i przestrzeń, praca oraz wspólnota, straciły jasne reguły, wyraźne granice, stałe zasady, to świat żądzony globalnym, niezakotwiczonym kapitałem – płynny –  wykluczajacy prowincjanlego, obcego i innego. Głównym celem galerii jest prezentowanie postaw artystycznych które odnoszą się do problemów nowoczesności stosując multimedialne procesy experymentalne, poszukujące nowych rozwiązań formalnych.Galeria stanowi platformę dyskursywną i edukacyjną w postaci regularnych spotkań, dyskusji, performance’ów oraz innych wydarzeń towarzyszących.