Uroczysta Msza Święta w intencji Ks. Józefa Sikory

W dniu wczorajszym, 27 marca 2019 r., w kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowsku, odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Księdza Józefa Sikory - któremu Rada Miejska Mieroszowa nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów. Mszę Świętą prowadził Biskup Diecezji Świdnickiej Ks. Ignacy Dec.

- W każdej epoce znajdują się pośród obywateli jednostki wybitne, które dzięki osobistemu zaangażowaniu i pasji potrafią realizować założone cele. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów jest dowodem uznania dla takich właśnie osób, które mają trwały i niepowtarzalny wkład w historię i sławę naszej Gminy. Dzisiaj chcielibyśmy uroczyście złożyć na ręce Księdza Janusza Wierzbickiego tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów przyznany pośmiertnie Księdzu Józefowi Sikorze.

Czcigodny Księże Biskupie. W imieniu wszystkich tu zgromadzonych chcę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dniu poświęciłeś nam Swój cenny czas i zaszczyciłeś naszą uroczystość Swoją obecnością. Słowa podziękowania kieruję do Księdza Janusza Wierzbickiego za podjęcie trudu zorganizowania dzisiejszej mszy Świętej odprawionej w intencji Księdza Józefa Sikory Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.

W szczególny sposób dziękuję osobom, które przybliżyły nam wszystkim zasługi Księdza Józefa Sikory  i przyczyniły się do tego by pamięć o Nim nie zaginęła: Pani Annie Leśniewskiej, Pani Iwonie Rudnickiej, Pani Petroneli Brożynie, Panu Zbigniewowi Molskiemu oraz radnym Rady Miejskiej Mieroszowa, przede wszystkim: Pani Małgorzacie Czachor, Pani Iwonie Bandurskiej Szewczyk, Pani Dominice Zimnowodzkiej, które podjęły starania o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Księdzu Józefowi Sikorze – podkreślił w przemówieniu Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, który na ręce Ks. Janusza Wierzbickiego, złożył dwie pamiątkowe tablice upamiętniające nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Ks. Józefowi Sikorze. Tablice znajdą swe miejsce w kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowsku oraz Wniebowzięcia NMP w Unisławiu Śląskim.

W uroczystej Mszy Św. wzięli udział: Biskup Diecezji Świdnickiej Ks. Ignacy Dec, Sekretarz Biskupa Świdnickiego Ks. Grzegorz Umiński, Ks. Dziekan Dekanatu Głuszyca Sławomir Augustynowicz, Ks. Janusz Wierzbicki, Ks. Stanisław Piskorz, Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Violetta Kopka, radni Rady Miejskiej Mieroszowa oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

Marcin Flieger