XVII Gminny Sejmik Ekologiczny

„Pamiętajmy o ogrodach” tymi pięknymi słowami piosenki Jonasza Kofty rozpoczęła się uroczystość.  XVII-ego Gminnego Sejmiku Ekologicznego. Przebiegał on pod hasłem „PSZCZOŁY – DOBRO DLA ŚRODOWISKA, DOBRO DLA CZŁOWIEKA, DOBRO DLA ŚWIATA” i został zorganizowany pod patronatem Burmistrza Mieroszowa, Pana Andrzeja Lipińskiego. Bohaterami tegorocznego Sejmiku Ekologicznego były  pszczoły - najważniejsze owady świata.

Blasku uroczystości dodali zaproszeni goście: Pan Mariusz Pawlak, zastępca Burmistrza Mieroszowa, Pani Violetta Kopka, przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Beata Foryś, kierownik Referatu Oświaty i Kultury, Pani Elżbieta Urbanik, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, Pani Danuta Wypych, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, Pani Zofia Przygoda, Sołtys Sokołowska, Pani Iwona Bandurska – Szewczyk, radna Rady Miejskiej Mieroszowa, Pani Dominika Zimnowodzka, przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku,  laureaci konkursów Gminnego Sejmiku Ekologicznego oraz koordynatorzy Sejmiku Ekologicznego z poszczególnych szkół

W tegorocznej edycji Sejmiku brały udział cztery placówki działające na terenie Gminy Mieroszów: PSP Mieroszów, PSP Kowalowa, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku oraz Przedszkole Miejskie w Mieroszowie.

Cele XVII Gminnego Sejmiku Ekologicznego to: poznanie znaczenia pszczół w przyrodzie, poznanie przyczyn spadku liczebności pszczół, uwrażliwienie uczniów na los pszczół, propagowanie życia w zgodzie z naturą oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności – konsekwencje wynikające z ingerencji człowieka w środowisko naturalne.

W ramach Gminnego Sejmiku Ekologicznego uczniowie brali udział w czterech  konkursach: konkursie wiedzy o pszczołach, konkursie literackim „W imieniu pszczół”, konkursie plastycznym „Mała pszczoła wiele zdoła”. Ponadto każda szkoła przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą życia i znaczenia pszczół „Bądźmy przyjaciółmi pszczół”. Uczniowie włożyli wiele wysiłku w przygotowanie prac konkursowych oraz przygotowanie do konkursu wiedzy, który okazał się być dużym wyzwaniem dla uczniów. Uczestnictwo w zadaniach i konkursach Sejmiku pomogło lepiej zrozumieć niezwykle istotną rolę pszczół dla człowieka i środowiska naturalnego.

Na ręce dyrektorów wszystkich zaangażowanych szkół i przedszkoli  Pan Mariusz Pawlak zastępca burmistrza i Pani Grażyna Lektarska dyrektor szkoły w Sokołowsku, złożyli szczególne podziękowania oraz wręczyli dyplomy i upominki. Laureaci także zostali nagrodzeni.

Po wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy Sejmiku wysłuchali twórczości dziecięcej – wierszy i opowiadań, a następnie obejrzeli prezentacje multimedialne „Bądźmy przyjaciółmi pszczół”. Pan Mariusz Pawlak Zastępca Burmistrza Mieroszowa pogratulował wszystkim zwycięzcom i podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację Sejmiku.

O godzinie 11.00 odbyły się warsztaty pszczelarskie z Mistrzem pszczelarstwa, na którym uczniowie mieli możliwość jeszcze lepszego poznania świata pszczół. Po uroczystości goście zaproszeni zostali na wystawę prac plastycznych i literackich, których autorami byli uczniowie szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach.

Mamy nadzieję że zdobyta wiedza przyczyni się do lepszej ochrony tych niezwykle ważnych owadów dla świata.

ZSP w Sokołowsku