1925 Hotel Weisses Roβ

Czarno-biała widokówka przedstawiająca nie istniejący już dziś budynek Hotelu Weisses Roβ (Hotel pod Białym Koniem, Plac Niepodległości 8). W tle widoczna również częściowo nie istniejąca już dziś zabudowa ulicy Żeromskiego.

Dodatkowe informacje

Tytuł:
Mieroszów, Hotel Weisses Roβ - Hotel pod Białym Koniem (Friedland Bez. Breslau, Hotel Weisses Roβ)
Wydawca:
Carl Fust
Rok:
ok. 1925 r.